Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Arbetsmiljörisker i samband med selektiv rivning är bland annat; fall-, ras och klämskador, belastningsskador exponering för hälsofarliga material. Vid demonteringsarbete … Fortsätt läsa Arbetsmiljö vid selektiv rivning