ByggnadsritningBygghandlingar är de dokument som styr byggandet, ofta ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning, men det kan också vara andra handlingar eller normer som anges i entreprenadkontraktet.

Avsnittet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget som en komplett grundkurs i ritningsläsning för de flesta yrkesgrupper och som introduktion för ingenjörsutbildningar samt andra som arbetar i anslutning till bygg- och anläggningsbranschen, t ex fastighetsförvaltare, mäklare, byggmaterial.

Ritningsläsningsavsnitten lämpar sig också för kompetensutveckling av yrkeslärare som förberedelse för att hjälpa elever i ämnet

Kunskapsunderlaget används redan av flera utbildningsanordnare och innehåller förutom förklaringar, symboler, förkortningar, måttsättning även hela ritningar från ett verkligt projekt.


Byggipedia söker sponsor till detta kunskapsområde samt samarbetspartners som kan bidra till att uppdatera med nya ritningssymboler och ritningsexempel för olika specialområden.

=> Logga in för att ta del av det befintliga materialet om du redan är sponsor


Om bygghandlingar och ritningsläsning:


Linjer, symboler och förkortningar

Linjer på ritningar På ritningar förekommer en flera typer av streck och linjer. Ritningar förtydligas genom att användning av olika ...
Läs Mer

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används ...
Läs Mer

Ritningarnas roll i förvaltningsskedet

Drift- och skötselinstruktioner All information som kan vara relevant för framtida ändringar eller kompletteringar samt för drift och skötsel brukar ...
Läs Mer

Följande företag har bidragit till befintliga underlag  om ritningsläsning:

Övriga källor:

  • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
  • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
  • Rithandbok K (JW 1991)
  • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
  • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.