Prenumerationer och licenser – prislista

Våra prisvärda prenumerationer och licenser kan i nuläget enbart ebjudas som gruppabonnemang för ett år i taget. Detta för att vi skall kunna administrera preumerationerna och samtidigt hinna med att utveckla webbplatsen.

Prenumeranter får:

  • tillgång till annonsfri webbplats
  • tillgång till viss utökad information
  • möjlighet till exponering av t ex företagslogga
  • förmånen att stötta Byggipedia!

Skollicenser ger:

 • tillgång till annonsfri webbplats
 • kunskapsunderlag inom flertalet kunskapsområden i inom byggbranschen
 • extra material och särskilda läromedel
 • instuderingsfrågor och själv-tester som utvecklas efterhand
 • förmånen att stötta Byggipedia!

Prislista 2018


Skollicenser (exkl moms)

Detta pris gäller bl a grundutbildningar, gymansium, lärling, KomVux etc samt Yrkeshögskola:

 • 80 kr/elev och läsår  + 200kr/ pedagog (minst en per skola och klass)
 • minsta beställning/kostnad 1000 kr/ år

Priserna gäller beställningar som görs gruppvis, t ex via utbildningsanordnare. Ang. de elever som själva bekostar sina läromedel (se information om debitering nedan).


Kursverksamhet licenser (exkl moms)

Detta pris gäller näringslivsinrikatd kursverksamhet:

 • 160 kr/kursdeltagare
 • 800kr/ kursledare/föreläsare och år

Priserna gäller beställningar som görs gruppvis, t ex kursledare. Kursmaterialet kan köpas färdigt av Byggipedia eller sättas ihop av kursledare själva – och då på mallar som Byggipedia tillhandahåller.

Kontakta Byggipedia för övriga förutsättningar och villkor eller frågor och offerter.


Prenumerationer  (exkl moms):

 • upp till 10 anställda/användare: 1000 kr/år
 • 10 – 50  anställda/användare: 2500 kr/år
 •  >50 anställda/användare: 5000 kr/år

Tillägg: 400 kr + moms för logga på hemsidan


Bra att veta

Inloggningsuppgifter:Prenumerationer och licenser tillhandahålls genom inloggning till webbplatsen. Inloggningsuppgifter administreras via företagets/skolans kontaktperson/er.

GDPR: Inga personuppgifter registreras för elever eller anställda, Endast epostadress och användarnamn för den eller de som skall ansvara för prenumerationskontot.


Egna läromedel och kursmaterial

Byggipedia får ofta förfrågningar från lärare och föreläsare om möjlighet att sammanställa egna anpassade läromedel. Detta tycker vi är en bra idé.  Vi offererar efter vars och ens förutsättningar och behov.

Villkoren är (om inget annat överenskommes) bl a:

 • att materialet då enbart distribueras till elever via publicering egen LMS (som HTML) eller i utskriftformat inte används, publiceras eller delas på ett konkurrerande sätt.
 • att vid överenskommelse om användning av PDF-er så skall dessa konfiguerars i samråd med Byggipedia och särskild mall användas.
 • läromedel som baseras på underlag från Byggipedia får INTE säljas vidare eller användas på annat sätt än vad som överrenskommits med Byggipedia (undantag: vuxenstuderande som själv betalar sina läromedel – se nedan)

Mallar och färdiga ämnesunderlag

 • Du väljer vilka sidor eller textavsnitt som skall vara med.
 • Vi bistår i redigering och tillhandahåller dokumentmallar.

Byggipedia kan också tillhandahålla:

 • färdiga ämnes-PDF-er
 • textfiler för implementring i LMS
 • instuderingsfrågor (under utveckling)

Nyttjanderätt respektive upphovsrätt

Den som skapar egna läromedel baserade på Byggipedia har  nyttjanderätt av materialet under den tid som avtalas och enbart för de ändamål  som överenskommes. Samma sak gäller licenser som normalt gäller läsårsvis. Byggipedia äger upphovsrätten.

 • Digitalt material som tillgångliggörs via hemsida får användas under läsåret.
 • I övrigt är spridning, delning eller vidareförsäljning av material från Byggipedia inte är tillåtet
 • Särskilda överrenskommelser kan förekomma!

Eleverna och kursdeltagare får behålla utskrivet material, som används i kursen/utbildning, även efter avslutade studier/kurs!

Kommersiell användning

Material får inte användas i annat kommersiellt sammanhang än det som avatalats om eller som ingår i den verksamhet som licenserna omfattar.

Material från Byggipedia får inte säljas vidare!

I de fall det är eleven som skall själv skall bekosta sina läromedel, t ex vid kursverksamhet, YH, KomVux etc är det tillåtet att debitera varje elev för faktiska kostnader för de läromedel och licenser som skolan tillhandahåller via Byggipedia. Inom näringlivsinriktad kursverksamhet förutsötts kurmaterailet ingå i kursavgiften.

Byggipedia tar inte ansvar för avtal mellan skola och enskilda elev.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!