Mark

Marken som byggnaden eller anläggningen uppförs på är en del  konstruktionen. Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika sättningar hos färdig byggnad. bland krävs förstärkningsarbeten.

Markarbeten utförs också samband med dragning av rör för värme, vatten och avlopp samt för dragning av el- och teleledningar.

Till markarbeten hör också vissa arbeten som utförs i trädgård och parkanläggningar t ex schaktning, läggning av matjord, stenläggning.

 • Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger.
 • Ibland behövs en geoteknisk undersökning innan beslut om grundläggningsmetod tas.

Markvatten

Med markvatten avses dagvatten respektive grundvatten. Dagvattnet är regn och smältvatten som övergår från ytvatten till sjunkvatten innan det tar ...
Läs Mer

Berg- och jordarter

Bergarter Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer ...
Läs Mer

Markritningar – Exempel

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS ...
Läs Mer

Anläggning av enskilt avlopp

Enskilda avlopp Informationsfilm från ME-skolan om anläggning av enskilda avloppsystem i mark inkl: infiltrering, markförutsättningar, grundvatten samt provtagning och övriga ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Organisationer:

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!