Mark

Marken som byggnaden eller anläggningen uppförs på är en del  konstruktionen. Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika sättningar hos färdig byggnad. bland krävs förstärkningsarbeten.

Markarbeten utförs också samband med dragning av rör för värme, vatten och avlopp samt för dragning av el- och teleledningar.

Till markarbeten hör också vissa arbeten som utförs i trädgård och parkanläggningar t ex schaktning, läggning av matjord, stenläggning.

  • Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger.
  • Ibland behövs en geoteknisk undersökning innan beslut om grundläggningsmetod tas.

Markvatten

Med markvatten avses dagvatten respektive grundvatten. Dagvattnet är regn och smältvatten som övergår från ytvatten till sjunkvatten innan det tar ...
Läs Mer

Berg- och jordarter

Bergarter Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer ...
Läs Mer

Markritningar – Exempel

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS ...
Läs Mer

Anläggning av enskilt avlopp

Enskilda avlopp Informationsfilm från ME-skolan om anläggning av enskilda avloppsystem i mark inkl: infiltrering, markförutsättningar, grundvatten samt provtagning och övriga ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Organisationer:

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!