Markarbeten är en del konstruktionen och kan utförs som en särskild markentreprenad eller underentreprenad till byggentreprenören.

Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika sättningar hos färdig byggnad. Ibland krävs förstärkningsarbeten.

Markarbeten utförs också samband med dragning av rör för värme, vatten och avlopp samt för dragning av el- och teleledningar.

Till markarbeten hör också vissa arbeten som utförs i trädgård och parkanläggningar t ex schaktning, läggning av matjord, stenläggning och dränering.

  • Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger.
  • Ibland behövs en geoteknisk undersökning innan beslut om grundläggningsmetod tas.


=> Logga in för alla artiklar om mark och anläggning samt fördjupning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel