Mark

Marken som byggnaden eller anläggningen uppförs på är en del  konstruktionen. Markarbetena är viktiga för att uppnå stabilitet och undvika sättningar hos färdig byggnad. bland krävs förstärkningsarbeten.

Markarbeten utförs också samband med dragning av rör för värme, vatten och avlopp samt för dragning av el- och teleledningar.

Till markarbeten hör också vissa arbeten som utförs i trädgård och parkanläggningar t ex schaktning, läggning av matjord, stenläggning.

  • Olika sorters jord har olika egenskaper och ställer därför olika krav på grundläggningsmetod när man bygger.
  • Ibland behövs en geoteknisk undersökning innan beslut om grundläggningsmetod tas.

Markvatten

Med markvatten avses dagvatten respektive grundvatten. Dagvattnet är regn och smältvatten som övergår från ytvatten till sjunkvatten innan det tar ...
Läs Mer

Berg- och jordarter

Bergarter Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer ...
Läs Mer

Markritningar – Exempel

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS ...
Läs Mer

Anläggning av enskilt avlopp

Enskilda avlopp Informationsfilm från ME-skolan om anläggning av enskilda avloppsystem i mark inkl: infiltrering, markförutsättningar, grundvatten samt provtagning och övriga ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Organisationer:

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!