Manuella transporter

Exempel på transporthjälpmedel för byggarbetsplatser:

fodervagnStarkeArvid
Bild: Starke Arvid – Fodervagn
 • Gipsskivevagn
 • 4-hjulsvagn
 • Fönsterkärra
 • Fodervagn
 • Skottkärra
 • Säckakärra
 • Ställningshiss

Manuella lyft

Principen för manuella lyft:

Annonsplats
  • Stå med axelbred fotstans eller något bredare.
  • Böj benen men knäna skall aldrig sticker ut framför tårna
  • Placera tyngdpunkten mitt i foten mot hälen (bakre fotvalv).
  • Knäna skall gå stabilt upp och ner och får aldrig vara längre fram än tårna.
  • Hälarna skall inte lätta från marken. Då ligger tyngdpunkten fel!
  • Spänn magen för att stärka och stötta ryggraden under hela lyftet.
  • Håll magmusklerna spända under hela lyftet.

Ryggen skall vara rak och stabil under lyftet. Gå aldrig djupare än att svanken bibehålls och ryggen inte behöver böjas.

Arbete med handhållna maskiner

Arbete med handhållna maskiner innebär risk för både belastnings- och vibrationsskador.Det finns också risk att maskinen fastnar eller kan slås ur händerna

Bland annat borrnings-, sågnings-, bilnings- och slipningsarbeten medför ofta risk exponering för skadligt damm.

Arbete med handhållna verktyg och maskiner bör undvikas så långt det går. Vid särskilt riskfyllda arbeten, t ex vid risk för ras,  bör användning av fjärrstyra maskiner alltid eftersträvas.

Vid arbete med handhållna verktyg och maskiner är det viktigt att välja det redskap  som är mest bäst lämpat för arbetet samt att arbeta på ett ergonomiskt bra sätt.

Val av maskin och verktyg

När handhållna verktyg och maskiner används kan val av verktyg vara avgörande för såväl effektiviteten i arbetet som risken för skador. Här följer några praktisk råd kring val av handhållna verktyg och maskiner

Handhållna byggmaskiner och verktyg måste vara anpassat till:

 • aktuellt arbete och förutsättningar såsom tillgänglighet och material
 • personliga och fysiska förutsättningar för ett säkert handhavande bl a:
  • inte är  tyngre än nödvändigt.
  • ha  ett stabilt och säkert grepp.

Bearbetande maskiner skall vara:

 • vibrationsdämpade
 • försedda med punktutsug.

Maskiner med vikt på 2 kilo eller  mer, inklusive verktyg, bör ha ett tvåhandsgrepp.

Verktyget skall vara kompatibelt med maskinen och avsett för det material som skall bearbetas.

Maskinleverantörens rekommendationer för val av storlek, kapacitet och verktyg skall följas.

Handhavande och ergonomi 

En stabil hantering av handhållna verktyg är viktig både för precision och kraftöverföring samt för att minimera risken för skador.

Arbetshöjden

Maskinen skall hållas i bröstkorgshöjd och aldrig över axelhöjd. Använd ett stabilt hjälpmedel vid behov, till exempel en plattform, ställning eller skylift.

Tyngdpunkt och kraftöverföring

Tyngdpunkt skall alltid vara rakt under kroppen, med tyngden fördelad över de båda fotvalven.

 • Anpassa arbetshöjden så att  ryggen står i upprätt ställning.
 • Stå med benen isär med en fot framför den andra.
 • Det främre benets knä får aldrig var längre fram än tårna.
 • Håll maskinen och armarna nära kroppen (<45 grader utåt eller framåt).
 • Luta eventuellt kroppen något framåt för att få bra stabilitet och kraftöverföring.
 • Låt benmusklerna bära större delen av maskinens tyngd.
 • Tyngdpunkten skall alltid vara innanför kroppens understödsytan.
 • Ta pauser och stretcha.

Handhavande av elektriska maskiner

Källor och länkar

Effektiv hantering av handverktyg (Håltagning.nu)
Materialhantering och ergonomi (Byggipedia)
Handhållna maskiner och ergonomi (Examensarbete LTU 2006)

.

Annonsplats
Annonsplats