Lärar- och skollicenser från 1200 kr

En stadardlicens för lärare eller skola kostar några kronor per elev och ger tillstånd att hämta material från Byggipedia samt att dela ut material i utskriftsform till sina elever.

Typ av licens Information Pris/licens/läsår
Lärarlicens Kan köpas av enskild lärare/kursledare eller via skola/utbildningsanordnare för en eller flera anställda lärare.

En lärarlicens gäller en specifik lärare och dennes egna elever dock för max 100 elever/lärarlicens och läsår.

1200 kr exkl moms
Skollicens Kan köpas av utbildningsanordnare, skola, kommun etc för en eller flera enheter och där anställda lärare.

En skollicens gäller för samtliga lärare inom en enskild skola resp. enhet inom organisationen. Sammanlagt elevantal är max 1000 elever/enhet och licens.

Vid speciella förutsättningar kan licensen utformas efter behov.

5000 kr exkl moms
Utökad licens – extra elever Om elevantalet är fler än 100/lärarlicens respektive 1000/skollicens kan flera licenser beställas för att täcka in alla elever som skall ha tillgång till utbildningsmaterialet.

Alternativt betalas en kostnad om:

  • 150 kr per (upp till) 10 extra elever per lärarlicens
  • 500 kr per (upp till) 50 extra elever per skollicens.

Om elevantalet utökas under lärsåret – kontakta Byggipedia.

150 kr (exkl moms) per 10 extra elever/lärarlicens

500 kr (exkl moms) per 50 extra elever/skollicens

Priset avser elever utöver det elevantal som ingår i licensen och förutsätter alltså att det finns en licens.

Så här fungerar det med licens:

  • Önskade sidor skrivs ut via webbläsare och delas ut till elever i utskriven form (ej som PDF eller annan digital form)
  • Eleverna får behålla utdelat, utskrivet material även efter avslutad kurs/utbildning och använda det för eget bruk, exempelvis för repetition vid behov.

Friskrivningar och ansvar:

  • Licensinnehavaren ansvarar själv för att kontrollera att innehållet i materialet är korrekt och aktuellt samt att eleverna informeras om ev felaktigheter förekommer.
  • Som licensinnehavare förbinder sig att meddela Byggipedia om hen upptäcker felaktigheter och att beskriva vad som bör korrigeras samt i möjligaste mån hur.

Licensierat material från Byggipedia får INTE:

  • publiceras eller spridas i digital form – om det inte finns särskild överenskommelse om detta.
  • överlåtas eller säljas vidare
  • användas i kommersiell verksamhet (annat än den utbildningsverksamhet som licensen avser)
  • debiteras de elever som använder materialet*

*Om kostnader för kursmaterial inte ingår i utbildningen eller den kursavgift som debiteras deltagarna får de studerande, t ex inom YH-elever, debiteras självkostnadspris för läromedlet, dock med maximalt 100 kr per elev/läsår inkl moms. Det sammanlagda beloppet som debiteras eleverna under ett läsår/kurs får inte överstiga den kostnaden för licensen.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.