I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS.

Konstruktionsritningarna och tillhörande bygghandlingar  innehåller:
  • information och föreskrifter angående utförande av de bärande delarna i en byggnad samt anslutningar till dessa.
  • utformning av delar som berör byggnadens funktion t ex ljudisolering samt klimat- och fuktskydd.
Exempel på K-ritningar:
  • Armering
  • Grund- och takplan
  • Takstolar
  • Sektioner och detaljer


=> Logga in för att alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning med tillhörande detaljer förklarad. => Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt ...
Läs Mer

K-ritningar – Översikt

Exempel på konstruktionsritningar (K) => Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av ...
Läs Mer