Kombination av färger

I färghandeln finns färdiga färgblandningar och färgkartor som vägledning vid val av  kulör och  kombination av olika kulörer och nyanser.

Färgleverantörernas har ofta satt olika namn på sina kulörer för att förenkla för konsumenter att välja och kombinera kulörer.

En yrkesmålare utgår ifrån NCS-koderna, och färgscheman för att beställa eller själv blanda  och  proportionera. Kunskapen om hur ljuset och andra faktorer kan påverka upplevelse av en målad yta och ett målat rum är viktig.

Olika principer för kombination av kulörer:  

Ton-i-ton

Du kan välja färger som är hämtade från samma kulörton, men som har olika ljushet och kulörstyrka. Resultatet blir lugnt och harmoniskt.

ton i ton alcro
Exempel på ton-i-ton kombination (Alcro)

Komplementfärger

För att få ett mer livligt intryck i ett rum kan du använda komplementfärger, t.ex. blått och gult eller rött och grönt.

  • Komplementfärger sitter mittemot varandra på färghjulet.
  • För den största visuella effekter, använder massor av det mjukare, djupare färg och mindre av den ljusare tonen.
komplemen alcro
Exempel på komplementfärger (Alcro)

Nyanslika färger

Här går man efter principen att välja olika kulörer men med samma ljushet. Det innebär att de två olika kulörerna skall ha samma svarthet och vithet och därför passar bra ihopäven om de ligger långt ifrån varandra på färghjulet

nyanslika alcro
Exempel på nyanslika färger (Alcro)

Accentfärger

Kan enkelt beskrivas som mindre färgklickar, som placeras ut för att förstärka, skapa kontrast eller på annat sätt liva upp färgkänslan i rummet. Det finns inga tydliga tumregler när det gäller val av accentfärger. Här får man gå på känsla och intuition.

accent alcro
Exempel på accentfärger (Alcro)

Länkar och källor

Inredningskarta (Alcro)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.