Jord- och stenmaterial

Jord och sten är viktiga råvaror för bygg- och anläggningsbranschen. Kunskapen om jordarter och markegenskaper är grundläggande för bygg- och anläggningsverksamhet.

Material som används i bygg- och anläggningsverksamhet framställs ofta genom schaktning, krossning och sortering. Olika materialsammansättningar tas fram för att få de egenskaper som efterfrågas beroende på användningsområden.

  • Stenmaterial används bland annat som ballastmaterial  i betong och vid markarbeten,
  • Grus- och stenmaterial används bland annat  som dräneringe- och fyllnadsmaterial vid anläggning av rör i mark
  • Makadam används som bärlager och dränering  vid grundläggning och anläggning av vägar.
  • Matjord används för att anlägga trädgårdar och parker

Framställning av grus-, jord och ballastmaterial

Naturgrus utvinns ur täkter där det antingen transporteras vidare för bearbetning eller sorteras upp på plats i mobil anläggning. Bergkross, ...
Läs Mer

Anläggningsmaterial

Jord- och stenmaterial som används i anläggningsbranschen och som ballast i betong kan delas i olika grupperingar. Dessa beror på ...
Läs Mer

Berg- och jordarter

Bergarter Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer ...
Läs Mer

Länkar

Lista över bergarter (Wikipedia)
Moh´s hårdhetsskala illustrerad (PDF)

.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!