Infästning med spik

Infästning med spik

Spikning är en snabb och enkel metod att fästa olika material med. Metoden fungerar bra framförallt när underlaget som skall fästas i inte är för poröst och om infästningen inte kommer att utsättas för stora dragkrafter . Då riskerar spiken lätt att lossna med tiden.

  • Trä är exempel på ett material där fungera spik ofta fungerar bra att att använda.
  • Gips är exempel på ett material som lätt smulas sönder och där spikning inte bör användas som infästningsmetod.

Att välja metod och rätt spik

I jämförelse med infästning med skruv tål spiken lägre dragkrafter. Spiken behöver normalt också sättas tätare än skruv. Spik är dock billigare att köpa än skruv och arbetet dessutom kan gå fortare när effektiva pistolverktyg används.

Utomhus och i fuktiga miljöer måste rostfri spik användas.

Verktyget som används beror på hur mycket eller hur stora ytor som skall spikas, typ av spik som skall användas.

  • Hammare är ganska slitsamt att använda men med rätt teknik fungera även hammare bra i många situationer.
  • Maskiner fungera ofta bäst när många spik skall slås i snabbt på en större ytan samt när det handlar om grova spik eller bultar där stor kraft behövs.

Hammare och plugg

Ofta går det bra att spika direkt i materialet. I vissa material behöver plugg användas för att det skall hålla.

  • Genom att spika med plugg förbättras hållfastheten vid infästning med spik.
  • Användning av plugg kräver förborrning med borrmaskin.

Särskilda spikplugg används enligt följande:

  1. Borra ett hål med diameter enligt anvisningen på pluggen eller förpackningen. Hålet borras genom vid behov både det som skall fästas och det material som skall fästas i eller – om t ex fästdetaljen är förborrad – enbart genom materialet som skall fästas i.
  2. Spikpluggen trycks sena in genom båda hålen så att pluggkragen ligger tätt mot fätsdetaljen som i sin tur ligger an mot grundmaterialet.
  3. Spken slås därefter in – med hammare

Spikpistol

Med en spikpistol skjuts spik in i underlaget. Spikpistolen laddas med ett band av spik.

Metoden är snabb och används bland annat till trä, t ex golv.

Exempel på gasdriven spikpistol (Hilti)
Exempel på gasdriven spikpistol (Hilti)

Dyckertpistol

En dyckertpistolen används bland annat för infästning och montage av inredningsdetaljer och montage av invändiga snickerier.

Exempel på dyckertpistol (Makita)
Exempel på dyckertpistol (Makita)
Infästning med dyckertpistol (Makita)
Infästning med dyckertpistol (Makita)

Bultpistol

Bultpistol  är ett effektivt verktyg för infästningar i hårda material som stål och betong. Här används kraftiga bultar istället för vanlig spik.

Exempel på gasdriven bultpistol (Hiltii)
Exempel på gasdriven bultpistol (Hiltii)

Häftpistol

En häftpistol används för att fästa tunnare material mot trä. Häftpistolen laddas med klamrar som laddas i ett magasin och skjuts ner en och en genom materialet.

Exempel på häftpistol (Bosch)
Exempel på häftpistol (Bosch)

Drift och säkerhet – spikmaskiner

Pistolverktygen drivs normalt med uppladdningsbara batterier, gas eller tryckluft

Det gäller att hantera spikmaskinerna med stor försiktighet så att ingen skadas när pistolen går av.

Länkar

Artiklar om infästningar (Byggipedia)

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!