Infästning med spik

Spikning är en snabb och enkel metod att fästa olika material med. Metoden fungerar bra framförallt när underlaget som skall fästas i inte är för poröst och om infästningen inte kommer att utsättas för stora dragkrafter . Då riskerar spiken lätt att lossna med tiden.

  • Trä är exempel på ett material där fungera spik ofta fungerar bra att att använda.
  • Gips är exempel på ett material som lätt smulas sönder och där spikning inte bör användas som infästningsmetod.


=> Logga in för hela artikeln om metoder och verktyg eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning