Infästning med skruv

Infästning med skruv

Skruv fäster bra i flera material. Korrekt utfört får skruvinfästningar en hög draghållfasthet i jämförelse med spik. En skruv klarar att ta upp mer kraft än en spik.

Genom att montera t ex inredning med skruv blir det enklare att montera ner utan att materialen skadas. Det är bara att skruva ur skruven igen. Viktigt är att inte förstöra skruvskallen vid skruvning – för då fungerar det inte att skruva ur den igen.

 • Eftersom en skruv fäster bättre kan den normalt sättas glesare än spik.
 • Ju större och grövre konstruktioner som skall skruvas desto större skruv behövs.
 • Utomhus och i fuktig miljö skall rostfri skruv väljas.

Olika material som skall skruvas kräver olika typ av skruv för att infästningen skall hålla.

Beroende på material och storlek på det som skall fästas in behövs ibland även plugg, expander eller fästmassa som för att skruven skall fästa ordentligt

Med rätt plugg och skruv går det i princip lika bra att fästa i porösa material som gips som i hårdare material t ex betong.

Avgörande faktorer vid val av infästningsmetod:
 1. Materialet hårdhet, porositet och tjocklek.
 2. Belastningen:
  • För små belastningar kan en plastplugg räcka.
  • Vid tyngre belastning används expander eller kemisk infästning, t ex expandermassa.

Verktyg för skruvning

Arbetet med skruv utförs med skruvmejsel eller skruvdragare. Ofta behövs även borrmaskin och ibland särskilda monteringsverktyg för metallexpander.

Det finns också särskilda skruvmaskiner med skruvmatare för t ex montage av gipsskivor mot reglar.

Skruva i trä med trallskruv

Tumregel:

 • Räkna med en skruvåtgång på ungefär 35 skruvar per kvadratmeter (regelavstånd 600 mm).
  • Ju bredare plank desto färre antal skruv behövs.
  • Tätare regelavstånd kräver fler skruv.
 • Skruven ska tränga in lika långt i båda bitarna som ska skruvas samman.
 • Skruva inte skruvhuvudet djupare än 1 mm under brädans yta.

Skruvdimensioner   – Exempel                                   

Virkets tjocklek          Skruvlängd
22 mm                       42 mm
28 mm                       55 mm
34 mm                       70 mm
45 mm                       115 mm

Källa: Beijer

Användning av plugg

Skruv med plastplugg
Skruv med plastplugg (Beijer)

Arbetsgång vid montage med plugg 

Platstplugg

 • mät ut och markera var skruven skall sitta
 • borra ett hål med den borrdiamter som anges på pluggen
 • stoppa i pluggen i borrhålet
 • välj en skruv som är minst pluggens längd + materialet som ska fästas +  5 millimeter
 • sätt upp det som ska monteras och skruva skruven genom det och in i pluggen.

Informationsfilm om infästning med skruv och val av plugg:

Användning av metallexpander

Metallexpaner används för infästning i gips och andra skivmaterial t ex spånskiva.

Gipsexpander i metall (Beijer)
Gipsexpander i metall (Beijer)

 

Exempel på monteringstång för metallexpander.
Exempel på monteringstång för metallexpander.

 

 

 

 

Infästning med expander:

 1. expanderns längd skall vara anpassad till skivmaterialets tjocklek t ex 1- lager eller 2-lager gips
 2. borra hål anpassat till den expander som skall användas
 3. för in expandern i det borrhålet
 4. expandertången placeras mellan skruvskalle och expanders yttrekant
 5. med tången pressas skruvskallen utåt (då dras expander ihop sig på längden och vidgar sig inuti materialet)
 6. skruven skruvas i helt.

Reklam- och informationsfilmer om metallexpander:

Källor och länkar:

Trallskruvguide (Beijer)
Om att välja plugg (Beijer)

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!