Infästning med skruv

Skruv fäster bra i flera material. Korrekt utfört får skruvinfästningar en hög draghållfasthet i jämförelse med spik. En skruv klarar att ta upp mer kraft än en spik.

Genom att montera t ex inredning med skruv blir det enklare att montera ner utan att materialen skadas. Det är bara att skruva ur skruven igen. Viktigt är att inte förstöra skruvskallen vid skruvning – för då fungerar det inte att skruva ur den igen.

  • Eftersom en skruv fäster bättre kan den normalt sättas glesare än spik.
  • Ju större och grövre konstruktioner som skall skruvas desto större skruv behövs.
  • Utomhus och i fuktig miljö skall rostfri skruv väljas.


=> Logga in för hela artikeln om metoder, skruvdimensioner , val av plugg och verktyg eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning