Infästning i betong

Att skruva i betong

Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller kemisk infästning (ankarmassa). Lättare infästningar kan göras med plastplugg.

Metoden anpassas efter vad det är som skall fästas och hur tungt det är och vilka krafter som kommer att påverka infästningen.

Arbetsgång vid infästning i betong:

  1. borra ett hål anpassat till infästningens djup (expanderns och skruvens längd) samt till expandersn diameter
  2. rengör hålet noga från betongsdamm!
  3. för in plugg, expaner eller ankarmassa alt skruva i betongsskruv direkt i hålet
  4. skruva in skruven i plugg, expander respektive ankarmassa som stelnat.

Om betongskruv

Om metallexpander

Om ankarmassa

Länkar

Borra och fästa i betong (Din byggare)

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!