Infästning i betong

Att skruva i betong

Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller kemisk infästning (ankarmassa). Lättare infästningar kan göras med plastplugg.

Metoden anpassas efter vad det är som skall fästas och hur tungt det är och vilka krafter som kommer att påverka infästningen.

Arbetsgång vid infästning i betong:

  1. borra ett hål anpassat till infästningens djup (expanderns och skruvens längd) samt till expandersn diameter
  2. rengör hålet noga från betongsdamm!
  3. för in plugg, expaner eller ankarmassa alt skruva i betongsskruv direkt i hålet
  4. skruva in skruven i plugg, expander respektive ankarmassa som stelnat.

Om betongskruv

Om metallexpander

Om ankarmassa

Länkar

Borra och fästa i betong (Din byggare)

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!