Att skruva i betong

Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller kemisk infästning (ankarmassa). Lättare infästningar kan göras med plastplugg.

Metoden anpassas efter vad det är som skall fästas och hur tungt det är och vilka krafter som kommer att påverka infästningen.

Arbetsgång vid infästning i betong:


=> Logga in för hela artikeln om infästning i betong eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel i undervisning