Grundfärger och blandning

Grundfärger

I färghjul finns tolv färger, eller fler, som delas in i tre grupper:

  1. Primära färger: röd, blå och gul. Dessa kan inte skapas genom att blanda andra färger!
  2. Sekundära färger: orange, lila och grön. Dessa kan skapas genom att blanda primära färgerna.
  3. Tertiära färger: Dessa kan skapas genom att blanda primära och sekundära färger.

Med de tre primära färgerna går det alltså att ta fram alla övriga färger i färghjulet.

Med inblandning av olika andelar svart eller vit färg tas olika färgnyanser fram

Färgsystem

Det finns också olika typer av färgssystem för att definiera kulörer och nyanser. Gemensamt för färgsystemen är att de anger unika beteckningar som beskriver exakt sammansättning för en viss kulör, ton och nyans.

  • RGB definieras med enheterna R, G och B,(Rött, Grönt, Blått) och används bl a i HTML (webbprogrammering) för att bestämma färger som visas på skärmen t ex i dataspel.
  • NCS definieras med enheterna svarthet, kulörthet och kulörton och är det färgsystem som normalt används inom bygg, måleri och arkitektur.

Färgtoner fås främst genom att blanda grundfärgerna med varandra.
Nyanser av samma färg eller färgton fås genom att blanda in olika andelar svart och/eller vitt.

Natural_Color_System_NCS_S_1075-G90Y
NCS-koden anger hur färgen är blandad, hur stor andel av grundfärgerna som ingår samt hur stor andel vitt eller svart som ingår.

Addaptiv och subtraktiv färgblandning

addaptiv
Addaptiv färgblandning.

Använder man bara de tre primära grundfärgerna, röd, grön och blå och blandar lika proportioner/samma styrka blir färgen vit (i mitten på vänstra bilden). Detta kallas addaptiv färgblandning.

Inom tryckeri samt vid färgutskrifter mm, utgår man ifrån andra grundfärger, cyan (turkosblå), magenta (chockrosa) samt gul och svart.

subtaaktiv
Subtraktiv färgblandning

Då blir resultat en subtraktiv färgblandning som är mörkare eftersom dessa färger hindrar ljuset från att reflekteras. Lika proportioner ger svart färg(i mitten på högra bilden).

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.