Grundfärger och blandning

Grundfärger

I färghjul finns tolv färger, eller fler, som delas in i tre grupper:

 1. Primära färger: röd, blå och gul. Dessa kan inte skapas genom att blanda andra färger!
 2. Sekundära färger: orange, lila och grön. Dessa kan skapas genom att blanda primära färgerna.
 3. Tertiära färger: Dessa kan skapas genom att blanda primära och sekundära färger.

Med de tre primära färgerna går det alltså att ta fram alla övriga färger i färghjulet.

Med inblandning av olika andelar svart eller vit färg tas olika färgnyanser fram

Färgsystem

Det finns också olika typer av färgssystem för att definiera kulörer och nyanser. Gemensamt för färgsystemen är att de anger unika beteckningar som beskriver exakt sammansättning för en viss kulör, ton och nyans.

 • RGB definieras med enheterna R, G och B,(Rött, Grönt, Blått) och används bl a i HTML (webbprogrammering) för att bestämma färger som visas på skärmen t ex i dataspel.
 • NCS definieras med enheterna svarthet, kulörthet och kulörton och är det färgsystem som normalt används inom bygg, måleri och arkitektur.

Färgtoner fås främst genom att blanda grundfärgerna med varandra.
Nyanser av samma färg eller färgton fås genom att blanda in olika andelar svart och/eller vitt.

Natural_Color_System_NCS_S_1075-G90Y
NCS-koden anger hur färgen är blandad, hur stor andel av grundfärgerna som ingår samt hur stor andel vitt eller svart som ingår.

Addaptiv och subtraktiv färgblandning

addaptiv
Addaptiv färgblandning.

Använder man bara de tre primära grundfärgerna, röd, grön och blå och blandar lika proportioner/samma styrka blir färgen vit (i mitten på vänstra bilden). Detta kallas addaptiv färgblandning.

Inom tryckeri samt vid färgutskrifter mm, utgår man ifrån andra grundfärger, cyan (turkosblå), magenta (chockrosa) samt gul och svart.

subtaaktiv
Subtraktiv färgblandning

Då blir resultat en subtraktiv färgblandning som är mörkare eftersom dessa färger hindrar ljuset från att reflekteras. Lika proportioner ger svart färg(i mitten på högra bilden).

 

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!