Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet.

Arbetsmiljöarbetet reglera i lag går ut på att förebygga av sjukdom och fysisk ohälsa till följd av bland annat:

  • luftföroreningar,
  • ljud,
  • buller,
  • ras,
  • fall,
  • belastningsskador.

Den fysiska arbetsmiljön på byggarbetsplatser beskrivs under olika delar i avsnittet om arbetsmiljö. Åtgärder skall vidtas för att förebygga risker för fysisk ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra olyckor eller skador. Exempel på åtgärder på byggarbetsplatser finns i avsnittet om arbetsmiljö.

Läs mer: Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Ergonomi

Ergonomi är ett viktigt begrepp som handlar om den fysiska arbetsmiljön och hur kroppen reagerar på t ex hårt arbete, snedbelastning eller stillasittande arbete.

Arbetsmiljöverket om ergonomi:

”Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.”
Källa: Arbetsmiljöverket/ergonomi

Läs mer: Ergonomi

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!