Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet.

Arbetsmiljöarbetet reglera i lag går ut på att förebygga av sjukdom och fysisk ohälsa till följd av bland annat:

  • luftföroreningar,
  • ljud,
  • buller,
  • ras,
  • fall,
  • belastningsskador.

Den fysiska arbetsmiljön på byggarbetsplatser beskrivs under olika delar i avsnittet om arbetsmiljö. Åtgärder skall vidtas för att förebygga risker för fysisk ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra olyckor eller skador. Exempel på åtgärder på byggarbetsplatser finns i avsnittet om arbetsmiljö.

Läs mer: Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Ergonomi

Ergonomi är ett viktigt begrepp som handlar om den fysiska arbetsmiljön och hur kroppen reagerar på t ex hårt arbete, snedbelastning eller stillasittande arbete.

Arbetsmiljöverket om ergonomi:

”Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.”
Källa: Arbetsmiljöverket/ergonomi

Läs mer: Ergonomi

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!