Första hjälpen vid chock

Chock och cirkulationssvikt kan uppstå vid:

 • blödningar utvärtes och invärtes,
 • allvarliga benbrott,
 • brännskador,
 • elektriska stötar.

Chock/cirkulationssvikt  är ett allvarligt tillstånd och livshotande då det kan leda till organvikt.

De vanligaste symptomen på chock och att cirkulationssvikt är på väg att uppstå:
 • Huden är blek
 • Huden har blånader
 • Den skadade fryser
 • Den skadade är kallsvettig
 • Pulsen är snabb
 • Andningen är flämtande, snabb och ytlig
 • Munnen är torr, den skadade är törstig
Första hjälpen vid chock:
 • Placera den skadade liggande med nedre extremiteterna höjda, t ex stabilt, framstupa sidoläge – om det inte finns risk att fysiska skador förvärras!
 • Lugna och skydda den skadade mot kyla med en filt, en jacka eller dylikt – även mellan personen och underlaget!
 • Ring 112
 • Ge första hjälpen för övriga akuta symptom.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.