Första hjälpen vid chock

Symptom på chock kan uppstå vid blödningar, allvarliga benbrott, brännskador, uttorkning och vid sjukdomsanfall samt elektriska stötar.


Annons
De vanligaste symptomen på chock:
  • Huden är blek och svettig, dvs kallsvettig
  • Den skadade fryser
  • Munnen är torr, den skadade är törstig
  • Pulsen blir snabbare och andningen kan bli ytlig
Första hjälpen vid chock:
  • Ge första hjälpen beroende av symptom
  • Placera den skadade liggande med nedre extremiteterna höjda.
  • Ring 112
  • Lugna och skydda den skadade mot kyla, täck honom med en filt, en jacka eller dylikt.

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!