Ytterdörrar och fönster

Montering av dörrar och fönster

OBS! Det är alltid leverantörernas specifika monteringsanvisningar som skall följas vi nyproduktion och om garantier och försäkringar skall gälla!

Filmer om montering av ytterdörr

Montering av ytterdörr:

Justering av dörr och montering av handtag:

Filmer om montering av fönster

Montering av träfönster:

Montering av PVC-fönster:

Fodring:

Salning – utvändigt:

Fönsterbleck:

Salning – invändigt:

Invändiga fönsterlister:

Renovering av fönster

Att skrapa och måla fönster:

Kittning: