K-ritningar – Översikt

Exempel på konstruktionsritningar (K)

Allmänna anvisningar K 300:02

Grundläggning

Grundplan K320:05

Grundsektioner K350:01/

Tak

Takplan K320:05

Takstolsritning K340:01

Byggnadsstomme – Väggar

Elevationsritning K335:27

Fasader – Klimatskal

Sektionsritning K350:05