Hitta montage- och arbetsanvisningar

Att hitta leverantörsanvisningar på hemsidor

Exempel från Isover:

Isovers hemsida har adress: www.isover.se

1. Startsida

Länkadress: www.isover.se

Isover1

I menyn till vänster – Välj Produkter.

2. Undermeny – Produkter

Direktlänk: http://www.isover.se/produkter

Isover2

Under ”Produkter” i menyn – Välj: Byggisolering

3. Underrubrik  – Byggisolering

Direktlänk: http://www.isover.se/produkter/byggisolering

Isover3

 

I grå ruta till höger, under ”Läs mer hår” – Välj Arbetsanvisningar

4. Nivå 4 – Arbetsanvisningar 

Direktlänk: http://www.isover.se/produkter/byggisolering/arbetsanvisningar

Isover4

  • Huvudtexten på sidan innehåller allmänna råd kring säkerhet och hantering av isoleringsprodukterna. Dessa gäller för alla arbeten med ISOVERS byggisolering.
  • I det grå fältet till höger finns länkar till PDF-er med specifika anvisningar för olika byggisoleringsprodukter. Dessa är viktiga att följa!

Välj t ex den PDF till höger som heter ”Montering av ISOVER fasadskiva P31

5. Nivå 5 – PDF med arbetsanvining

Direktlänk: http://www.isover.se/files/Isover_SE/Produkter/Byggisolering/Arbetsanvisningar/2007/Arb_anv_fasadskivap31_2007.pdf

Isover PDF ex fasadskiva

Observera:

  • att ovanstående är ett exempel.
  • att upplägget skiljer sig åt mellan olika leverantörers hemsidor.
  • att rubriker och benämningar på olika dokument och anvisningar också kan variera.

Gemensamt för de flesta leverantörers upplägg är att de detaljerade anvisningar som skall följas vid montage ligger på nätet som just PDF-filer.

Det är viktigt att lära sig hitta på de vanligaste leverantörernas hemsidor!

.