Byggnadsteknikens utveckling

Banbrytande arkitektur och innovationer

Den första pyramiden i Egypten, farao Djosers trappstegspyramid i Saqqara, byggdes för nästan 5000 år sedan. Det var ett bygge som förändrade det egyptiska samhället och faraos roll. Farao började dyrkades som den högste guden, solguden i mänsklig. Arkitekten Imhotep var den tidigaste kända arkitekten som också är den första namngivna läkaren i historien.

Stepped Pyramid of Djoser at Saqqara by Mariam Mohamed Kamal – own work Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Stepped_Pyramid_of_Djoser_at_Saqqara.jpg
Djosers trappstegspyramid i Saqqara Foto: Mariam Mohamed Kamal via Wikimedia
Parthenon
Parthenon är ett känt exempel på grekisk antik arkitektur. Arkitekt: Kallikrates Iktinos

Grekernas antika arkitektur kännetecknas av tempelarkitekturen med sina kolonner och framsida av arkitraver.

Det bärande principerna som utvecklades av grekerna under antiken har sedan dess präglat hela en västerländska arkitekturen.

”Porticoguardiagrele” by Anxanum Licensed under Public Domain https://en.wikipedia.org/wiki/File:Porticoguardiagrele.jpg
Romanska kryssvalv, Porticoguardiagrele

Inom antikens romarrike vidareutvecklades grekernas konstruktioner och bärande system.

De första kända kryssvalven kommer från romarriket. Lasten tas upp av stöden.

Konstruktionen bestod av en härdad betong innehållande vulkanisk aska.

Under gotiken kom nya system av strävbågar och spetsvalv.

Kryssvalven vidareutvecklades till ribbvalv under den gotiska perioden. Denna konstruktion möjliggjorde högre och smäckrare konstruktioner.

“Sta. María de la Asunción. Crucero. Carmona (Sevilla)” by MiguelRC Licensed under Public Domain https://en.wikipedia.org/wiki/File:DSCF1370.JPG#/media/File:DSCF1370.JPG
Den gotiska katedralen Sta. María de la Asunción. Crucero. Carmona (Sevilla) är exempel på gotisk arkitektur.
"Santa Maria del Fiore". Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpg#/media/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpg
Santa Maria del Fiore (Wikimedia)

Den första kupolen som byggdes utan stödjande byggnadsställningar var kupolen på Santa Maria del Fiore i Florens (1417-1434) .

Innovatör var arkitekten Filippo Brunelleschi .

“Home Insurance Builing” the United States Library of Congress's National Digital Library Program Licensed under Public domain in U.S. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Home_Insurance_Building.JPG#/media/File:Home_Insurance_Building.JPG
Home Insurance Builing,Chicago

Den första ”riktiga” skyskrapan med en stödjande stål- och järnram var The Home Insurance Building i Chicago, USA.

The Home Insurance Building byggdes åren 1884–85 och var 10 våningar hög. Arkitekt var Willian Le Baron Jenney.

The Home Insurance Building var inte den högsta byggnaden i Chicago men räknas ändå som den första skyskrapan eftersom byggnadstekniken som användes är den som sedan dess använts vid uppförande av skyskrapor över hela USA.

View of Woolworth Building fixed
Woolworth Building, New York
Den första moderna skyskrapan anses vara Woolworth Building, New York som invigdes år 1913.

Woolworth Building grundlades i berggrunden, fick en aerodynamisk utformning och försågs med både expresshissar och egen vattenförsörjning.

Användning av glas som byggnadsmaterial har utvecklats av nytänkande arkitekter och ingenjörer.

the London Ghurkin - 30 St Mary Axe, Gherkin. By Paste at Wikipedia Licensed under Public domain https://en.wikipedia.org/wiki/File:30_St_Mary_Axe,_'Gherkin'.JPG#/media/File:30_St_Mary_Axe,_%27Gherkin%27.JPG
The London Ghurkin av Norman Fosters.

Idag har många byggnader i storstäder, såsom kontorshus, glasfasader. Glas kan till och med användas som golv.

” A leaning child's view through a skyscraper's window and glass floor “ by D'Arcy Norman from Calgary, Canada License under CC BY 2.0 https://en.wikipedia.org/wiki/File:A_leaning_child's_view_through_a_skyscraper's_window_and_glass_floor.jpg#/media/File:A_leaning_child%27s_view_through_a_skyscraper%27s_window_and_glass_floor.jpg
Glas kan idag till och med användas i golvkonstruktioner. Exempel från Calgary.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!