Byggipedia i utbildningen

Ett av målen med Byggipedia är att tillhandahålla ett gemensamt och grundläggande kunskapsunderlag för en jämnare kompetensförsörjning inom byggbranschen.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Därför välkomnas just skolor och  lärare att länka till Byggipedia och att använda vissa underlag från Byggipedia – på följande villkor:

  • respektera upphovsrätten, det mångåriga arbete som ligger bakom webbplatsen
  • respektera de insatser, det innehåll och det stöd som seriösa organisationer och personer bidragit till Byggipedia med.
  • bidra till och stötta Byggipedia efter egna förutsättningar och möjligheter.

Nu blir livet enklare för byggutbildare:

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Nu behöver skolor och andra utbildningsanordnare inte längre sväva i ovisshet kring rättigheterna till det undervisningsmaterial som  används – och kanske även publiceras på lärplattform eller intranät.

Skaffa rättigheter – till ett förmånligt pris!

Välkommen med förfrågan: KONTAKT


Psst… Ett avtal om nyttjanderätt av det material som Byggipedia äger , och ett gott samvete, kan även tecknas i efterhand…

Det viktiga är att ert bidrag hjälper Byggipedia att fortsätta att existera, utvecklas och förbättras. Det tjänar alla på i längden!

Utan rättigheter är det inte tillåtet:

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
  • att plagiera, kopiera eller omarbeta Byggipedias arbete och publicera eller på annat sätt sprida detta – varken för kommersiellt eller eget bruk.
  • att använda frames, manuell inlänkning eller  robotar etc för att komma åt och återge innehåll från Byggipedia direkt på egna webbplatser.

Texter baserade på i huvudsak en källa bryter ofta mot upphovsrätten – även om de redigerats.
Genom att skaffa sig rättigheter att använda och anpassa underlag efter egna behov undviks risken att behöva göra om hela jobbet.

Läs här: Upphovs- och Nyttjanderätt, om hur du som enskild lärare eller studerande får använda Byggipedia kopplat till undervisning och lärande.

Låt Byggipedia göra jobbet – så blir livet ännu enklare!

I mån av tid kan Byggipedia  också hjälpa till med redigering, anpassning av eget utbildningsmaterial samt med utveckling av kompletta kurser och digital publicering t ex via LMS.  Välkommen med förfrågan: KONTAKT

Byggutbildare med rent samvete

Byggipedia  rekommenderar gärna de skolor och byggutbildare som vi vet använder vårt material på ett seriöst och lagligt sätt – t ex:

Yrkesutbildning på distans (lärling) – Hermods/BYN har sedan flera år anlitat Byggipedia för att leverera utbildningsmaterial och färdiga kurser, inkl instuderingsfrågor och examineringsunderlag, inom flera av byggyrkena inom distansutbildningen för traditionella lärlingar.

Yreksutbildning – Ställningsbyggare – Ställningsakademin (STIB) har anlitat Byggipedia för att ta fram grundläggande utbildningsmaterial och utveckling av färdiga kursavsnitt inom yrkesutbildningen för ställningsbyggare på distans.

STIB är också en av Byggipedias huvudsponsor vilket innebär generella rättigheter att använda material från Byggipedia inom ramen för sin verksamhet som branschorganisation.


Upphovs-och nyttjanderätt – Varför? 

Reglering av nyttjanderätten av material från Byggipedia syftar till att förebygga:

  • stöld av material som seriösa organisationer och personer bidragit med!
  • att material används på sådant sätt att detta konkurrerar med Byggipedias möjligheter till intäkter för webbplatsen – och för allt det arbete som lagts ner!

Observera att det inte är enbart Byggipedia som har upphovsrätt. Andra upphovsmän finns till en del av underlagen på Byggipedia.


 

Kunskapsport för byggare