Byggipedia i utbildningen

Ett av målen med Byggipedia är att tillhandahålla ett enhetligt  och grundläggande kunskapsunderlag för en jämn kompetensförsörjning inom byggbranschen.

Sedan 2011 har har underlag från Byggipedia utgjort läromedel inom både lärlingsutbildningarna och flera branschrekommenderade gymnasieskolor.

Vi arbetar ständigt att förbättra – och komplettera – Byggipedia! Uppdaterat innehåll  kommer enbart att vara tillgängligt via Byggipedia.

  • Skolor och andra som vill dra nytta av detta utvecklinsgarbete  är välkomna att stödja oss efter förmåga.
  • Lärare får gärna dela med sig av egna material, tips eller skriva en artikel!

Ingen skall  behöva betala överpriser för att kunna utbilda nya yrkesarbetare och tjänstemän till byggbranschen !

Undvik dyra mellanhänder!

Skolor och andra utbildningsanordanre samt föreläsare kan numera skaffa förmånliga licenser direkt via Byggipedia. Licenser för att använda aktuella kunskapunderlag i undervisningen  och som inloggad få tillgång till kompletterande material.

En enkel lärarlicens med tillstånd att skriva ut material till eleverna kostar idag 1200 kr/läsår (1000 kr för resterande del av läsåret 2018/19 -) exkl moms.

Egna anpassade läromedel kan tas fram i samråd med Byggipedia.

Vill ni att eleverna skall slippa annonser när ni länkar till Byggipedia från skolans webbplats. Hör av er för vitlistning av skolans domän /LMS.

Kontakt och förfrågan: KONTAKT

Byggipedia utan licens:

Skolor, lärare och föreläsare är välkomna att använda Byggipedia även utan licens – så här:

  • länka till olika artiklar och sidor på webbplatsen
  • hänvisa sina elever till Byggipedia för egen läsning eller informationssökning

Obs! Skolor, som väljer att istället länka sina elever till Byggipedia kan bli vitlistade – så att  eleverna skall slippa annonser. Vi gör detta automatsikt för de refererande sidor vi ser i vår statistik. Om det inte fungerar – hör av er!

Så här hjälper du som utbildare enkelt till:

Du hjälper Byggipedia genom att länka och hänvisa elever till Byggipedia samt genom att  tillämpa följande principer:

1. Sprid eller publicera INTE något från Byggipedia i digital form eftersom det kan undergräva det arbete och de kostnader vi lagt ner. Det kan även negativt kan påverka trafiken till Byggipedia och sökmotorernas indexera webbplatsen om det svävar runt kopior i cyberrymden. TACK!

2. Betala inte mer än nödvändigt för samma kunskapsunderlag. Stötta då hellre utvecklingen av Byggipedia i första hand och spara det som bli över(!) – eller bjud eleverna på en skolresa! 

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!