Byggipedia i utbildningen

Sedan 2011 har Byggipedia använts för kursmaterial inom bl a lärlingsutbildningar, vuxenutbildning samt av branschrekommenderade gymnasieskolor och godkända utbildningsgivare. Övriga användare och målgrupper är YH samt fristående kursledare och föreläsare inom området för samhällsbyggnad.

Byggipedias bidrar med ett generellt och grundläggande kunskapsunderlag – för en jämnställd kompetensförsörjning i byggbranschen. Ju fler som använder och bidrar desto bättre.

Att skaffa skollicens är ett smart, billigt och flexibelt sätt att både bidra till Byggipedia och att samtidigt få tillgång till läromedelsunderlagen för de flesta kurser inom bygg- och anläggning samt för vissa s-yrken!

Välkommen i gänget – du oxå!

Alternativa nyttjanderättigheter:

Använda Byggipedia utan licens

Att som många lärare gör låta eleverna själva surfa på Byggipedia, leta svar på frågor osv Det är både ett bra sätt att använda Byggipedia och att  jobba med inlärning, tycker vi!

  • tipsa eleverna och länka till olika artiklar och sidor på webbplatsen
  • hänvisa sina elever till Byggipedia för egen informationssökning.
  • länka till sidor på Byggipedia från skolans lärplattform om sådan används.

Information om våra förutsättningar

Genom att INTE sprida material digitalt eller publicera det undviks konkurrerande informationskällor som riskerar att undergräva Byggipedia, besöksstatistik och SEO. Dessa faktorer är en förutsättning för oss för att kunna finnas kvar för din och andras skull – även i framtiden. Tack!

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!