Byggipedia i utbildningen

Ett av målen med Byggipedia är att tillhandahålla ett gemensamt och grundläggande kunskapsunderlag för en jämn kompetensförsörjning inom byggbranschen.

Skolor och lärare är välkomna att länka till Byggipedia.

  • respektera upphovsrätten, det mångåriga arbete som ligger bakom webbplatsen
  • respektera de insatser, det innehåll och det stöd som olika organisationer och personer bidragit med till Byggipedia.
  • stötta Byggipedia efter egna förutsättningar och möjligheter.

Skaffa rättigheter – till ett förmånligt pris!

Vill du som lärare eller utbildningsanordnare använda underlag från Byggipedia för att ta fram egna kompendier och utbildningsmaterial eller ha hjälp av Byggipedia att skapa allt från enskilda kursmaterial till kompletta utbildningspaket.

Vi har också bistå med vår kompetens inom IT, LMS, WordPress och HTML t ex för att publicera och redigera texter, kunskpastester mm på skolans egen plattform. Eller var ni nu vill lägga upp materialet…

Välkommen med förfrågan: KONTAKT

Utan rättigheter är det inte tillåtet:

  • att plagiera, kopiera eller omarbeta Byggipedias arbete och publicera eller på annat sätt sprida detta – varken för kommersiellt eller eget bruk.
  • att använda frames, manuell inlänkning eller  robotar etc för att komma åt och återge innehåll från Byggipedia direkt på egna webbplatser.

Läs här: Upphovs- och Nyttjanderätt, om hur du som enskild lärare eller studerande kan använda Byggipedia i lärandet.

Observera att det inte är enbart Byggipedia som har upphovsrätt. Andra upphovsmän finns till en del av underlagen på Byggipedia.


Byggipedia tackar för alla bidrag!

Uppdrag, köp av rättigheter, sponsring och enskilda personer medhjälp att stärka kunskapen på webbplatsen är en förutsättning för Byggipedia existens och fortsatta utveckling. Det finns många sätt att bidra och utifrån individuella förutsättningar!

Kunskapsport för byggare