Brandskydd

Projektering av omfattar även brandskyddet i byggnader.

  • Grundläggande regler och riktlinjer för brandsäkerhet ingår i den ”normala” projekteringen.
  • För vissa byggnader och verksamheter behövs specialiserade brandskyddsprojektörer/brandingenjörer.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentationen kan avse:

  • utrymningsvägar och skyltar
  • brandcellsindelning av större byggnader
  • placering av sprinkler och brandsläckare
  • brandklass på ingående byggdelar, t ex dörrar.

Ritningssymboler – Brandskydd

Exempel på symboler och beteckningar på brandskyddsritningar:

Brandklass för dörrar som skiljer olika brandceller åt, t ex olika lägenheter, anges på ritning i form av en ruta med brandklass samt en pil.

För brandscellsdörrar skiljer man mellan dörrar som är självstängande (S) och ej uppställningsbara respektive uppställningsbara dörrar (M) som hålls öppna m h a en magnet.

Ritningssymboler för brandklassade dörrar

Markering av sprinklat område

Länkar

Brandskydd i byggnader

.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!