Beställning av licenser

Licensen ge dig rättigheter att skriva ut sidor från Byggipedia och att dela ut utskrivet material till eleverna, Läs mer: Byggipedia i utbildningen

Titta igenom formuläret först så du vet vilka uppgifter du behöver ha till hands.

Just nu gäller:

 • Kostnad för lärarlicens t o m läsår 2019/20 : 1500 kr exkl moms.
 • Skollicens á 5 000 kr som tecknas idag gäller även hela nästa läsår.
 • Gratis TESTA-PÅ-LICENS för de skolor som kan bidra med underlag för marknadsanalys (se formulär)

Obs! Om du ska ange andras personuppgifter (namn, epost etc) måste du först ha informerat dem om detta dvs innan du fyller i och skickar denna beställning.

Beställningsformulär

Ditt namn*:

Din e-post*:

Ditt telefonnummer*:

Skola, organisation eller kommun etc:

TILLFÄLLIGT ERBJUDANDE: TESTA-PÅ-LICENS

Genom att fylla i uppgifterna i denna ruta erbjuder vi en GRATIS skol- eller lärarlicens under resten av läsåret till de utbildare och skolor inom samällsbyggnad som under de senaste 5 åren köpt läromedel eller licenser från andra utgivare:

Jag/vi har någon gång - under de senaste 5 åren - använt andra läromedel/licenseranvänt eller använder läromedel från andra utgivare och är intresserade av en gratis Testa-på-licens för resterande del av läsåret.

Beskriv vilka läromedel ni har erfarenhet av att använda i utbildningen:

Ä det något ni saknar i de läromedelskoncept ni hittills använt?

Vi önskar en test-licens för:
LärareSkola

Hoppa över beställnings av lärar- och skollicenser nedan (om du inte vill ha flera licenser redan nu) men du måste fylla i kontakt- och faktureringsuppgifter längst ner! Vi skickar dock ingen faktura om du enbart beställer testa-på-licensen.

För att ta del av erbjudandet om testa-på-licens krävs att alla uppgifter angivits korrekt ovan. Uppgifterna planeras att användas som underlag för marknadsanalys och bedömning av utvecklingsmöjligheter.

LICENS-PERIOD (ej testlicens)

Ange läsår licenserna skall gälla (med start fr o m att orderbekräftelse mottagits):
t o m läsåret 2018/19t o m läsåret 2019/20t o m läsåret 2020/21t o m läsåret 2021/22

Annan period - Fyll i önskad licensperiod:

Om den period ni väljer inte är helt läsår återkommer vi med icke-bindande prisuppgift. Licensen gäller från det att du accepterar offererat pris.

Beställning - Lärarlicenser enligt prislista (ej testlicens)

stycken Lärarlicens/er á 1200 kr/st exkl moms.
*Det går att beställa flera licenser per lärare för upp till 100 elever/licens. Vid beställning av 5 lärarlicenser eller fler till samma skola kan det löna sig att beställa skollicens istället.

Lärarlicenser är personliga och gäller för upp till 100 elever/lärare. Fyll i namn och epost för de lärare som ska ha licens:

För att lägga till fler lärare - använd kommentarsfältet eller skicka flera beställningar (direkt) i samman beställares namn (så slår vi ihop beställningen).

Antal elever (sammanlagt) som överstiger 100st/lärarlicens:

Kostnad 150 kr (exkl moms) per (upp till) 10 extra elever

Beställning - Skollicenser enligt prislista (ej testlicens)

stycken Skollicens/er á 5000 kr/st exkl moms
*Det går att beställa flera lärarlicenser till samma skola/enhet för upp till 1000 elever/licens .

20% rabatt vid beställning av fler än 5 skollicenser
Om en och samma utbildningsanordnare eller kommun beställer fler än 5 skollicenser (samtidigt) erhålls 20% rabatt på totalsumman av hela beställningen.
Vid köp av skollicens idag gäller den både under innevarande läsår och under hela läsåret 2019/20. Kostnad 5000 kr exkl moms

Fyll i skolornas/utbildningsenhetena inkl epost till kontaktperson för resp. skola:

För att lägga till fler skolor/enheter - använd kommentarsfältet eller skicka flera beställningar (direkt) i samman beställares namn (så slår vi ihop beställningen).

Antal elever (sammanlagt) som överstiger 1000st/skollicens:

Kostnad 500 kr (exkl moms) per (upp till) 50 extra elever

Kommentarer till beställningen:


Vid beställning av licens/er för flera läsår i taget blir kostnad/läsår lägre. I samband med kampanjer eller enskilda överenskommelser inför beställning kan kostnaderna också bli lägre än.

Vi förbehåller oss rätten att efter beställning reglera den totala ordervärdet/kostnaden nedåt, t ex vid beställning av licenser för längre period eller vid kampanjer.

Faktureringsuppgifter:

Nednastående är obligatoriska uppgifter att fylla i även om beställningen avser en test-licens, som inte kommer att faktureras.
Organisation/Fakturamottagare*:

Organisationsnummer*:
*Vid privat beställning/betalning anges personnummer

Faktureringsadress (fysisk)*E-post dit fakturan kan skickas:

Referens, som skall anges på fakturan*:

Kontaktperson, inkl kontaktuppgifter*:


Övriga upplysningar ang. fakturering:


Villkor och beställning

 • Beställnigen är bindande. Licens för annan vald period som inte är prissatt i beställningsformuläret är inte bindande förrän vi återkommit med prisuppgift och denna accepterats av er.
 • Beställda licenser enligt prislistan i formuläret är giltiga direkt efter att orderbekräftelse erhållits.
 • Om annan period angivits i beställning gäller licensen från första dagen av vald licensperiod (för hela läsår börjar licens att gälla i juli månad innan läsåret börjar).
 • Fodran enligt denna beställning kommer att överlåtes till vår samarbetspart.
 • Betalningsvillkor: 30 dagar
 • Licenser som beställs av privatperson (utan organisationsnummer) gäller 2 veckors ångerrätt och fakturan skickas först därefter - med betalningsvillkor 15 dagar.
 • De faktureringsuppgifter som anges i beställningen kommer att lagras och hanteras även av vår samarbetspart för administration av fodran.
 • Övriga uppgifter, t ex personnamn och e-post till lärare lagras av Byggipedia för att administrera licenser och för ev kontakt med respektive lärare.
 • Användning av licenserna skall följa villkoren som beskrivs på denna länk: Byggipedia i utbildningen
 • När fakturan är betald skickas via mail till angivna epostadresser en formell bekräftelse på licensinnehavet.
 • Vid försenad eller utebliven alternativt vid nyttjande av ångerrätt för privatperson upphör all nyttjanderätt av underlag hämtade från Byggipedia.
 • De skolor och lärare som har licens för att använda Byggipedia i undervisningen förbinder sig att aktivt tipsa Byggipedia om underlag, sajter och förbättringar som kan göras samt att rapportera om de själva eller deras elever upptäcker/upplever fel på hemsidan eller i innehållet.

Godkännanden:

Jag godkänner villkoren ovan och intygar härmed att de personer som licenserna skall gälla för har fått information om vilka personuppgifter (namn och epost) som registrerats i formuläret, om hantering av dessa samt godkänt detta.

Tillåter ni att er skola omnämnas som licensinnehavare på Byggipedia? (vi kommer inte att publicera namn på enskilda personer/lärare)
JaNej

Har du problem att skicka iväg beställningen? Scrolla uppåt i formuläret för att se om något obligatoriskt fält saknas (där det är kommenterat i rött).  Är det ändå problem att skicka är vi tacksamma om du meddelar oss, Berätta då  vilken licens du ville beställa och ev information som kan hjälpa oss att felsöka.  Kontakta Byggipedia

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bilder! Kontakta Beställ en licens eller kontakta Byggipedia om du vill använda innehållet i utbildningssyfte.