Beställning av licenser

Licensen ge dig rättigheter att skriva ut sidor från Byggipedia och att dela ut utskrivet material till eleverna, Läs mer: Byggipedia i utbildningen

Titta igenom formuläret först så du vet vilka uppgifter du behöver ha till hands.

Just nu gäller:

 • Kostnad för en lärarlicens fr om idag och t o m läsår 2019/20 : 1500 kr exkl moms.
 • Skollicens á 5 000 kr som tecknas idag gäller även hela nästa läsår.

Obs! Om du ska ange andras personuppgifter (namn, epost etc) måste du först ha informerat dem om detta dvs innan du fyller i och skickar denna beställning.

Beställningsformulär

Ditt namn*:

Din e-post*:

Ditt telefonnummer*:

Skola, organisation eller kommun etc:

LICENS-PERIOD

Ange läsår licenserna skall gälla (med start fr o m att orderbekräftelse mottagits):
t o m läsåret 2019/20

Annan period - Fyll i önskad licensperiod:

Om den period ni väljer inte är helt läsår återkommer vi med icke-bindande prisuppgift.

Beställning - Lärarlicenser enligt prislista

stycken Lärarlicens/er á 1500 kr/st exkl moms.
*Lärarlicenser är personliga och gäller för upp till 100 elever/lärare. Vid beställning av 5 lärarlicenser eller fler till samma skola kan det löna sig att beställa skollicens istället.

Beställning - Skollicenser

stycken Skollicens/er á 5000 kr/st exkl moms
*Skollicenser gäller fr en skola eller skolenhet och för upp till sammanlagt 1000 elever/licens.

Nedan kan du ange om någon licens behöver komplettera antal elever och i så fall hur många. Eller lämna andra önskemål.
Kommentarer till beställningen:


Vi förbehåller oss rätten att efter beställning reglera den totala ordervärdet/kostnaden nedåt, t ex vid beställning av licenser för längre period eller vid kampanjer.

Faktureringsuppgifter:

Nednastående är obligatoriska uppgifter att fylla i även om beställningen avser en test-licens, som inte kommer att faktureras.
Organisation/Fakturamottagare*:

Organisationsnummer*:
*Vid privat beställning/betalning anges personnummer

Faktureringsadress (fysisk)*E-post dit fakturan kan skickas:

Referens, som skall anges på fakturan*:

Kontaktperson, inkl kontaktuppgifter*:


Här kan du fylla i eventuella kompletterande information för faktureringen:


Villkor och beställning

 • Beställnigen är bindande. Licens för annan vald period som inte är prissatt i beställningsformuläret är inte bindande förrän vi återkommit med prisuppgift och denna accepterats av er.
 • Beställda licenser enligt prislistan i formuläret är giltiga direkt efter att orderbekräftelse erhållits.
 • Om annan period angivits i beställning gäller licensen från första dagen av vald licensperiod (för hela läsår börjar licens att gälla i juli månad innan läsåret börjar).
 • Fodran enligt denna beställning kommer att överlåtes till vår samarbetspart.
 • Betalningsvillkor: 30 dagar
 • Licenser som beställs av privatperson (utan organisationsnummer) gäller 2 veckors ångerrätt och fakturan skickas först därefter - med betalningsvillkor 15 dagar.
 • De faktureringsuppgifter som anges i beställningen kommer att lagras och hanteras även av vår samarbetspart för administration av fodran.
 • Övriga uppgifter, t ex personnamn och e-post till lärare lagras av Byggipedia för att administrera licenser och för ev kontakt med respektive lärare.
 • Användning av licenserna skall följa villkoren som beskrivs på denna länk: Byggipedia i utbildningen
 • När fakturan är betald skickas via mail till angivna epostadresser en formell bekräftelse på licensinnehavet.
 • Vid försenad eller utebliven alternativt vid nyttjande av ångerrätt för privatperson upphör all nyttjanderätt av underlag hämtade från Byggipedia.
 • De skolor och lärare som har licens för att använda Byggipedia i undervisningen förbinder sig att aktivt tipsa Byggipedia om underlag, sajter och förbättringar som kan göras samt att rapportera om de själva eller deras elever upptäcker/upplever fel på hemsidan eller i innehållet.

Godkännanden:

Jag godkänner villkoren ovan och intygar härmed att de personer som licenserna skall gälla för har fått information om vilka personuppgifter (namn och epost) som registrerats i formuläret, om hantering av dessa samt godkänt detta.

Tillåter ni att er skola omnämnas som licensinnehavare på Byggipedia? (vi kommer inte att publicera namn på enskilda personer/lärare)
JaNej

Har du problem att skicka iväg beställningen? Scrolla uppåt i formuläret för att se om något obligatoriskt fält saknas (där det är kommenterat i rött).  Är det ändå problem att skicka är vi tacksamma om du meddelar oss, Berätta då  vilken licens du ville beställa och ev information som kan hjälpa oss att felsöka.  Kontakta Byggipedia

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.