Beställning av licenser

Licens kan skaffas för enskilda lärare/föreläsare eller för alla lärare vid en skola. Licensen ge dig rättigheter att skriva ut sidor från Byggipedia och att dela ut utskrivet material till eleverna. Läs mer: Lärar- och skolicenser

Om du beställer till flera lärare eller skolor samtidigt behöver du ange namn på samtliga direkt i beställningsformuläret. Du behöver tillstånd från dessa personer innan du fyller i deras uppgifter.

Om du skickar in beställningsformulär ska du få en automatisk bekräftelse till den epost du angivit. I annat fall kontakta oss.

Beställningsformulär

Ditt namn*:

Din e-post*:

Ditt telefonnummer*:

Skola, organisation eller kommun etc:

LICENS-PERIOD

Ange läsår licenserna skall gälla (med start fr o m att orderbekräftelse mottagits):
t o m läsåret 2019/20

Annan period - Fyll i önskad licensperiod:

Om den period ni väljer inte är helt läsår återkommer vi med icke-bindande prisuppgift.

Beställning - Lärarlicenser enligt prislista

stycken Lärarlicens/er á 1500 kr/st exkl moms.
*Lärarlicenser är personliga och gäller för upp till 100 elever/lärare. Vid beställning av 5 lärarlicenser eller fler till samma skola kan det löna sig att beställa skollicens istället.

Beställning - Skollicenser

stycken Skollicens/er á 5000 kr/st exkl moms
*Skollicenser gäller fr en skola eller skolenhet och för upp till sammanlagt 1000 elever/licens.

Nedan kan du ange om någon licens behöver komplettera antal elever och i så fall hur många. Eller lämna andra önskemål.
Kommentarer till beställningen:


Vi förbehåller oss rätten att efter beställning reglera den totala ordervärdet/kostnaden nedåt, t ex vid beställning av licenser för längre period eller vid kampanjer.

Faktureringsuppgifter:

Nednastående är obligatoriska uppgifter att fylla i även om beställningen avser en test-licens, som inte kommer att faktureras.
Organisation/Fakturamottagare*:

Organisationsnummer*:
*Vid privat beställning/betalning anges personnummer

Faktureringsadress (fysisk)*E-faktura till:

alt.
E-post dit fakturan kan skickas:

Referens, som skall anges på fakturan*:

Kontaktperson, inkl kontaktuppgifter*:


Här kan du fylla i eventuella kompletterande information för faktureringen:


Villkor och beställning

 • Beställnigen är bindande. Licens för annan vald period som inte är prissatt i beställningsformuläret är inte bindande förrän vi återkommit med prisuppgift och denna accepterats av er.
 • Beställda licenser enligt prislistan i formuläret är giltiga direkt efter att orderbekräftelse erhållits.
 • Om annan period angivits i beställning gäller licensen från första dagen av vald licensperiod (för hela läsår börjar licens att gälla i juli månad innan läsåret börjar).
 • Fodran enligt denna beställning kommer att överlåtes till vår samarbetspart.
 • Betalningsvillkor: 30 dagar
 • Licenser som beställs av privatperson (utan organisationsnummer) gäller 2 veckors ångerrätt och fakturan skickas först därefter - med betalningsvillkor 15 dagar.
 • De faktureringsuppgifter som anges i beställningen kommer att lagras och hanteras även av vår samarbetspart för administration av fodran.
 • Övriga uppgifter, t ex personnamn och e-post till lärare lagras av Byggipedia för att administrera licenser och för ev kontakt med respektive lärare.
 • Användning av licenserna skall följa villkoren som beskrivs på denna länk: Byggipedia i utbildningen
 • När fakturan är betald skickas via mail till angivna epostadresser en formell bekräftelse på licensinnehavet.
 • Vid försenad eller utebliven alternativt vid nyttjande av ångerrätt för privatperson upphör all nyttjanderätt av underlag hämtade från Byggipedia.
 • De skolor och lärare som har licens för att använda Byggipedia i undervisningen förbinder sig att aktivt tipsa Byggipedia om underlag, sajter och förbättringar som kan göras samt att rapportera om de själva eller deras elever upptäcker/upplever fel på hemsidan eller i innehållet.

Godkännanden:

Jag godkänner villkoren ovan och intygar härmed att de personer som licenserna skall gälla för har fått information om vilka personuppgifter (namn och epost) som registrerats i formuläret, om hantering av dessa samt godkänt detta.

Tillåter ni att er skola omnämnas som licensinnehavare på Byggipedia? (vi kommer inte att publicera namn på enskilda personer/lärare)
JaNej

Har du problem att skicka iväg beställningen? Scrolla uppåt i formuläret för att se om något obligatoriskt fält saknas (där det är kommenterat i rött).  Är det ändå problem att skicka är vi tacksamma om du meddelar oss på Kontaktformulär:  Kontakta Byggipedia

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!