Belastningsergonomi och risker

Belastningsskador är besvär och sjukdomar i framför allt muskler och leder som uppstått efter en längre tids fysisk belastning.

Symptom på belastningsskada

Innan en belastningsskada uppstår har ofta svullnad,
trötthet, stelhet och värk i en led eller muskel känts av. Detta kan sen övergå i smärta och nedsatt funktion i den aktuella kroppsdelen.

Riskmoment – belastningsskador

För varje yrkesgrupp och typ av arbete bör en riskbedömning för belastningsskador göras. I enskilda uppdrag kan en generell riskbedömning behöva kompletteras med risker i just det arbetet.

Vanliga belastningsergonomiska risker:
  • Arbete över axelhöjd innebär normalt statisk belastning av muskler, risk för nackskador och förslitning av leder. Andra risker är sämre precision och grepp om handverktyg inkl risk för att tappa föremål .
  • Arbete i trånga utrymmen innebär ofta att det blir omöjligt att ha en ergonomisk arbetsställning, svårt att variera sig och risk för statisk belastning i flera muskler. Trånga utrymmen kan också innebära andra risker t o m dödsfall om ventilation saknas och kolmonoxidhalten blir för hög.
  • Arbete från stege kan medföra svårighet att upprätthålla en god ergonomisk arbetsställning dessutom är risken för fall och andra skador av handverktyg då grepp och precision påverkas om kroppsställning eller stege är instabil
  • Arbete under knähöjd medför risk för skador i flera muskelgrupper och leder eftersom kroppen måste fällas ihop. Statisk belastning  över knäled kan medförs obotliga skador på t ex menisken. Risken för rygg- och nackskador är också stor vid frekvent arbete i och under knähöjd.
  • Arbete med vriden eller böjd rygg
  • Ensidigt upprepat statiskt arbete
  • Tunga lyft
  • Arbete med handhållna maskiner

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!