Tegelhistoria

Murnings- och Putsentreprenörerna, SPEF har tagt tillvara på en riktig kulturskatt, tidskriften Tegel från åren 1938-87.

Tegelindustrins och byggbranschens historiska utveckling

I Tidskriften Tegel kan man läsa om dåtidens prioriterade byggteknik och byggnadsfysikaliska frågor, bostadspolitik samt krigsproblematik, ransonering och andra samhällsfrågor som kom att påverka utvecklingen inom byggbranschen.

Läs mer: Traditionell murningsteknik

Tidningen Tegel 1940-1
Klicka på bilden nedan och läs t ex om tegelindustrin under 1940-talet

Byggbranschens dåtida aktörer

Tidskriften Tegel illustrerar byggbranschen och dess aktörer med bl a följande karikatyrer

Storbyggmästaren, Lantbyggmästaren och Klåparen

Storbyggmästarens ansvar
Lantbyggmästaren och Klåparen…

.