Taklösningar – isolering och utförandeexempel

Isolering av yttertak

Klicka på bilderna för att länka till den aktuella taklösningen:

Isolering av takkonstruktioner - Rockwool
Takkonstruktioner generellt
isolering av fackverkstakstolar - Rockwool
Fackverk
Isolering av hanbjälklag och snedtak - Rockwool
Hanbjälklag och snedtak
Isolering - sekundärbärverk - Rockwool
Sekundärbärverk

Källor och länkar

Takkonstruktioner (Rockwool)