Om lärarbristen inom byggutbildning

Engagera dig i debatten, kommentarer och förslag

– som finns i anslutning till detta inlägg på Facebook: https://www.facebook.com/Byggipedia/posts/864106653661387