Kostnadsberäkningar i byggprojekt

Samma författare som gjort läroboken i murningsteknik har även skrivit denna om Kostnadsberäkning av byggprojekt: