Byggherrens roll och ansvar

”Byggherrarna” är en branschförening för byggherrar, dvs beställare av bygg- och anläggningsprojekt.

I denna film presenteras inte bara Byggherrarnas förening. Filmen ger också en inblick i byggherrens roll inom samhällsbyggnadssektorn, byggherrens ansvar i projekten samt de problem och svårigheter som byggherrrana har att brottas med framöver, bl a för att skapa rimliga boendekostnader.

Mer kunskap för byggherrar finns i Byggherrarnas lärobok: