BIM för bygget

BIM kan användas för så mycket mer än enbart mängdavtagning och tidplanering. Genom visualisering kan kommunikationen förbättras under byggprocessen. Genom simulering ges bättre möjlighet att planera och förutsäga eventuella svårigheter under byggets gång.

How to take BIM to the construction site:

BIM kan t ex användas vid:

 • Utsättning
 • Ställningsbyggnad
 • Arbetsberedning
 • Safety Management:

I filmen refereras till erfarenheter från Finland – se rapport: BIM-based Safety Management and Communication for Building Construction

 • Kommunikation:

Kommunikation på bygget med med s k SMART Boards (Artikel, Tekla BIM sight)

 • Tidplan:

 • Arbetsplatsens disposition:

VDC i verkligheten (Kunskapslänken)

Arbetsplatsdispositionsplan – Dynamisk samordning och tredimensionell visualisering av produktionsdokument (LTH, Campus Helsingborg)

 • Mängdning och kalkyl:

Mängda, kalkylera och planera i BIM (BIMlabs, CTH)
Mängdning, Kalkyl och planering med Revit och Bidcon (Föreläsning/bildspel, BIMlabs, CTH)

 • Armeringsspecifikationer:

Kraftfullt verktyg för platsgjuten betong (Tekla)

 • ”Clash kontroll” med BIM: 

Programvara att ladda ner och använda för att samordna olika program i BIM: Tekla BIM Sight

 • Relationshandlingar

As built model – scanning (PDF)

 • Anläggningsarbeten – maskinstyrning

Anläggningsmodell i 3D underlättar maskinstyrning (Open BIM)

Krav på användare:

 • korrekt data matas in (från början och under hela processen)
 • uppdateringar görs kontinuerligt och korrekt för att få genomslag på alla nivåer (i tid)
 • kommunikation kring användning av modellen, t ex måste användare veta om/när den aktuella information är den gällande/slutgiltiga/uppdaterade och har status ”bygghandling”

Potentialen med BIM-modeller

Även om vi bara hittat ett axplock av de exempel och erfarenheter som finns från BIM runt om i världen ser vi stora möjligheter och möjliga förtjänster i användandet av i produktionen. Inte enbart för att plocka ut mängder och kalkyler utan kanske framförallt i möjligheten att visualisera och därmed bättre kunna förutsäga situationer som uppkommer under produktionen.

För icke synskadade  personer kan väl ingen kommunikation bli så påtaglig och funktionell som den visuella?
Förtjänsterna med planering och kommunikation genom visualisering samt simulering av arbeten bör kunna kammas hem genom:

 • bättre och säkrare transporter och förflyttningar på arbetsplatsen
 • säkrare arbetsutföranden
 • bättre och tydligare arbetsberedning
 • bättre utnyttjande av både personella och maskinella resurser under entreprenaden.

Eller vad tror ni?