Betongkunskap filmatiserad

Lärandet förbättras när flera sinnen aktiveras. Till och med betong och armering kan läras ut på mer kreativa sätt. Här följer ett exempel på en film skapad av en engagerad bygglärare.