Betongbyggande

Betong och gjutning – några faktalänkar:


Betongindustri (Heidelbergcement)
Mycket bra översikt med kunskaper kring betong, duger väldigt bra i undervisningssammanhang på gymnasium, betongarbetare samt YH och ger dessutom en hel del grundläggande kunskaper inom ämnet Byggmateriallära på Högskolan!

Exponeringsklasser och förklaringar

Arbetsmiljö och säkerhet – betong

ByggAi (Arbetsinstruktioner Bygg)
– på ByggAi.se (Stomme) finns en del arbetsinstruktioner, exempel på kontrollplan mm, för arbete med armering och gjutning samt elementbyggande. Mycket bilder! 

Tillverkning av betongelement (Betongvaruindustrin)

Säkring av last (Svensk Betong)

Säker betongpumpning (Svensk Betong)

Säkerhetsstämpning (Svenska Fabriksbetongföreningen)

Vintergjutning (Cementa)

Ny lagerstandard för armering (BE Group)

Betongreparationer (Weber)

Instruktioner och tips om hur man blandar betong, gjuter och lagar själv (Weber)

Betong-appar:


BetongAppen från Betongindustri

Information om fabrikstillverkad betong; Betong, Betongprodukter, Kalkylator samt exponeringsklasser, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad mm.

Hämta appen för Android

 

BTB Betong från Byggnadstekniska Byrån i Stockholm

BTBs betongväljare är en app som kan:
– fastställa vilken exponeringsklass betongen kommer att utsättas, samt ge råd vilken betongkvalité och sammansättning som krävs.
– beräkna vilket armeringsnät som behövs i en platta på mark för begränsa sprickbredd på grund av krympning.

OBS! Resultatet ska endast ses som råd då underlagsmaterial, betongens vct-tal eller laster kan ge andra! Hämta appen för Android