Från antiken till industrialismen

I västerländsk arkitekturhistoria förekommer flera epoker med sin specifika arkitektur och byggnadsstilar.

Här beskrivs mycket kortfattat några viktiga arkitekturhistoriska epoker från antiken och fram till industrialismen.

Annonsplats

Antiken (700 f.kr – 476 e.kr.)

Parthenon
Parthenon i Aten är ett exempel på den grekiska arkitekturen under antiken och dess kolonner. Foto: Adam Carr.

I Grekland utvecklades den västerländska arkitekturens grunder. I den grekiska kulturen hade varje stad hade en s k akropolis som ofta fungerade som både ett centrum och en försvarsanläggning för stadens invånare.

Den grekiska arkitekturen kännetecknas bl a av rader av bärande kolonner.

Den romerska arkitekturen under antiken kombinerade det grekiska arkitekturens kolonner tillsammans med egna lösningar såsom kupoler och rundbågar.

Det var framförallt nyttoarkitektur som utvecklades inom romarriket under antiken.

Pont_du_gard
Den gjutna, bågformade och stenbeklädda akvedukten i Pont du Gard från ca 50 f.Kr är typiskt för den romerska nyttoarkitekturen. Bild: Chris O/Wikipedia

Vägar och akvedukter samt byggande med gjutna konstruktioner klädda med stenskivor är exempel på den romerska arkitekturen under antiken.

Annonsplats

Medeltiden (476 e.kr. – 1400-talet)

Arkitekturen i väst präglades under medeltiden av kristendomens spridning och romarrikets fall.

Den bysantinska arkitekturen uppstod då ur den nya kristna kulturen, För att möta det stora antalet pilgrimer byggdes nya större kyrkor. Folkvandringar och handelsresande bidrog samtidigt till spridning av olika byggnadsstilar.

Vikingarnas plundrande som hade varit ett problem ute Europa upphörde under mitten av 1000-talet. Då först kunde kulturen väst återhämta sig och även en del av den romerska antikens arkitektoniska utformning. Denna stil kallades den romanska arkitekturen och varade från ca 500 – slutet av 1100-talet.

Gotisk arkitektur är en annan medeltida stil som uppstod i Frankrike på 1100-talet och som sedan spreds till resten av Europa fram till  början av 1400-talet . Gotiska katedraler fortsatte dock att byggas långt in på 1500-talet

Den gotiska stilen kännetecknas av stora glasytor, smala spiror, spetsbågar, kryssribbvalv och skelettartade stenstrukturer.

Renässansen (1400-talet – 1580-talet)

TempiettoBramante
Kapellet Donato Bramante, i Rom, från 1502 är ett exempel på renässansens arkitektur. Foto: CarloMorino, Wikipedia

Renässansens arkitektur härstammar från 1400-talets Italien och de inflytelserika adelsfamiljer som var renässansen uppdragsgivare och byggherrar.

Renässansstilen bygger på den antika romerska arkitekturen men har en större regelbundenhet.

 

Barocken (1580-talet – 1700-talet)

Chateau-de-versailles-cour
Slottet i Versaille är ett av de mest kända exemplen på barockens arkitektur. Källa: Harry via Wikimedia Common.

Barockstilen kännetecknas av pampighet och dramatiska effekter.

Barockstilen härstammar från den franska monarkin och användes också i franska aristokraters privata bostäder, stadsvåningar och palats med utsmyckning med exotiska motiv, växtornament samt abstrakta och asymmetriska former.

Rokokon (ca 1715 – ca 1775)

Birnau_Innenansicht
Den cisterciensiska pilgrimskyrkan från mitten av 1700-talet är ett exempel på rokokostilens inflytande inom tysk arkitektur. Foto: Andreas Praefcke

Rokokon härstammar också från Frankrikes aristokrater som dekorerade sina hus i en ny stil.

Rokokostilen spreds bland annat till Tyskland där stilen influerade mer storskaligt byggande.

Nyantiken (ca 1750 – ca 1830)

Berlin
Brandenburger Tor i Berlin är ett exempel på nyantik arkitektur från slutet av 1700-talet. Foto: Byggipedia

Nyantiken (Nyklassicismen) kom i slutet av 1700-talet som en strävan var att återgå till de antika romerska och grekiska stilarna.

Husen fick enklare utformning och fönstren flyttades ut till fasadlivet för att få n mer ljus.

Industrialismen (1830 – slutet av 1800-talet) – Nystilarna

Under 1830-talet fanns en politisk oro Europa och den medeltida arkitektur fick nytt inflytande inom det europeiska byggandet. Nystilarna kallas de många olika arkitektur- och byggnadsstilar som kom under industrialismen.

Annonsplats

Ingenjörsarkitekturen

Under industrialismen utvecklades bland annat Ingenjörsarkitekturen och flera byggmaterial fick nya användningsområden inom byggandet.

Tegel som tidigare främst varit ett konstruktions- och stommaterial började användas för utsmyckning och färgsättning av byggnader.

Sten var ännu ett dominerande materialet i bärande stommar men i England började man under 1700-talet utveckla bärande konstruktioner av gjutjärn.

Järn- och stålbalkar hade använts sedan 1100 f.kr. men först under 1800-talet uppfanns en metod att framställa större mängder stål billigt. Vid slutet på 1800-talet började hus med stålskelett att byggas.

St_Pancras_Station
St Pancras Station London. Källa: Wikpedia
  • Fasaderna kunde bestå av stora icke-bärande glaspartier monterade järnkonstruktionen.
  • Vanligast var dock att gjutjärnskonstruktionerna användes i konstruktioner bakom stenhusens fasader.

Gjutjärn fick en stor användning konstruktion av perrongtak på järnvägsstationer. Dessa takkonstruktioner kan spänna över stora ytor.

Arkitektur från Jugend till Postmodernism

Länkar och källor

Arkitekturens historia (Wikipedia)
Svensk arkitektur (Wikipedia)
Arkitektur genom tiderna (HSB)
Stockholms Historia (Historiska Stockholm)

Från antiken till nutid:

Annonsplats
Annonsplats