Arkitektritningar (A)

I detta avsnitt visas exempel på arkitektritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom K, El och VVS.

OBS! Alla ritningsexempel kommer ifrån samma projekt, men numrering av huskroppar på t ex markritning stämmer inte alltid med övriga ritningars numrering av byggnader. Olika typer av ritningar kan också visa olika hustyper.

Arkitektens ritningar finns med redan i ett tidigt skede i planeringen inför ett projekt.

Arkitekter arbetar också med övergripande planer för t ex utveckling av ett större område. Detta arbetsområde för arkitekter kallas stadsplanering.

Eftersom arkitekten gör sina ritningar först är placering av byggnaden på tomten, byggnadens yttermått samt viktiga inre måttfastställda i A-ritningen.

Arkitektens bygghandlingar omfattar bla:
  • Planritningar och detaljer
  • Fasader
  • Kök, bad och inredning
  • Rumsindelning
  • Rumsbeskrivning (Exempel)

Planlösningen visar byggytans disposition med rummens placering, fast inredning och mått.

Kök och bad

Köksritning - Exempel Uppställningsritning - kök (A37-22-025): På originalritningen, i skrivfältet, specificeras de olika inredningsdetaljerna avseende utförande och fabrikat. Kommentarer ...
Läs Mer

Ritningsexempel A

Bilder och exempel som beskriver arkitektritningar uppbyggnad och innehåll är till hämtade från ritningarna nedan. Planritning (A) A3001G11 Uppställningsritning (A) ...
Läs Mer

Arkitektritningar (A) -Exempel

Planritning - Exempel Ritningsnummer: A30-01-G11 Kommentarer och förklaringar till ritningen: Planritningen har blivit reviderad (ändrad) där revideringspilarna pekar. Tjockleken på ...
Läs Mer

Rumsbeskrivning och förkortningar

Rumsbeskrivningen är ett vanligt text-dokument som anger rum för rum vilka ytskikt, golv, tapeter, färger som rummet skall ha samt ...
Läs Mer
Laddar…

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.