Arkitektritningar (A)

I detta avsnitt visas exempel på arkitektritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom K, El och VVS.

OBS! Alla ritningsexempel kommer ifrån samma projekt, men numrering av huskroppar på t ex markritning stämmer inte alltid med övriga ritningars numrering av byggnader. Olika typer av ritningar kan också visa olika hustyper.

Arkitektens ritningar finns med redan i ett tidigt skede i planeringen inför ett projekt.

Arkitekter arbetar också med övergripande planer för t ex utveckling av ett större område. Detta arbetsområde för arkitekter kallas stadsplanering.

Eftersom arkitekten gör sina ritningar först är placering av byggnaden på tomten, byggnadens yttermått samt viktiga inre måttfastställda i A-ritningen.

Arkitektens bygghandlingar omfattar bla:
 • Planritningar och detaljer
 • Fasader
 • Kök, bad och inredning
 • Rumsindelning
 • Rumsbeskrivning (Exempel)

Planlösningen visar byggytans disposition med rummens placering, fast inredning och mått.

Kök och bad

Köksritning - Exempel Uppställningsritning - kök (A37-22-025): På originalritningen, i skrivfältet, specificeras de olika inredningsdetaljerna avseende utförande och fabrikat. Kommentarer ...
Läs Mer

Ritningsexempel A

Bilder och exempel som beskriver arkitektritningar uppbyggnad och innehåll är till hämtade från ritningarna nedan. Planritning (A) A3001G11 Uppställningsritning (A) ...
Läs Mer

Arkitektritningar (A) -Exempel

Planritning - Exempel Ritningsnummer: A30-01-G11 Kommentarer och förklaringar till ritningen: Planritningen har blivit reviderad (ändrad) där revideringspilarna pekar. Tjockleken på ...
Läs Mer

Rumsbeskrivning och förkortningar

Rumsbeskrivningen är ett vanligt text-dokument som anger rum för rum vilka ytskikt, golv, tapeter, färger som rummet skall ha samt ...
Läs Mer
Laddar…

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!