Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter

Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för kontroll och information kring arbetsmiljöfrågor och säkerhet ute på olika arbetsplatser.

Arbetsmiljöverket arbetar med bl a:
 • information och förebyggande åtgärder
 • att ta fram och uppdatera det som skall gälla för olika arbetsplatser
 • att hjälper företag och andra i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
 • utredning av de arbetsmiljöolyckor som inträffar.

Alla arbetsgivare måste följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, som innehåller de mer praktiska tillämpningsföreskrifter och förtydliganden kring arbetsmiljölagen.

Lagar och föreskrifter

 • Arbetsmiljölagen, AML omfattar både den psykosocial och den fysiska arbetsmiljön.
 • Arbetsmiljöförordningen är en av de viktigaste förordningarna inom arbetsmiljölagstiftningen.
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS (även kallad ”affsen”) – är den samling regler och lagar som bl a byggbranschen måste följa för att unvika olycksfall och ohälsa.
Exempel på så kallade ””affsar”” för byggnadsarbeten:
 • AFS 2006:01 Asbest
 • AFS 2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
 • AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2008:03 Maskiner
 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöregler för dig som är under 18år

För den som inte fyllt 18 år är vissa arbetsuppgifter och arbetstider inte tillåtna. För arbetstiden finns begränsningar och regler för arbetstidens förläggning.

I en särskild bilaga i föreskrifterna Minderåriga (AFS 1996:1) finns en lista på vissa riskfyllda arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga:

 • arbete där rasrisk finns
 • arbete på hög höjd
 • arbete med traktorer, motorredskap, fordon
 • arbete med maskinellt drivna lyftanordningar, linbanor eller transportörer
 • arbete med maskinellt drivna tekniska anordningar, vektyg
Undantag från förbudet:
 • arbetsuppgifterna sker i undervisning under lärares ledning och i särskild undervisningslokal.
 • arbetsuppgiften ingår i den minderåriges yrkesutbildning och sker under direkt ledning av särskilt utsedd instruktör eller om den minderårige redan har godkänd utbildning för arbetsuppgiften.

Bestämmelserna i föreskrifterna om minderåriga gäller, förutom arbetstidsreglerna, även för den är på praktisk arbetslivsorientering (prao) och arbetsplatsförlagd utbildning (apu). För apu ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen gälla om inte rektor bestämmer annat.

Länkar och källor

Arbetsmiljöverket/Minderåriga