Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet.

Arbetsmiljöarbetet reglera i lag går ut på att förebygga av sjukdom och ohälsa till följd av luftföroreningar, ljud, buller, belastningsskador mm. Åtgärder skall vidtas för att förebygga olyckor på arbetsplatsen.

Annonsplats

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra bl a förslitningsskador genom dålig ergonomi och olyckor.

Annonsplats

Ergonomi

Ergonomi är ett viktigt begrepp som handlar om den fysiska arbetsmiljön och hur kroppen reagerar på t ex hårt arbete, snedbelastning eller stillasittande arbete.

Arbetsmiljöverket om ergonomi:

”Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.”
Källa: Arbetsmiljöverket/ergonomi

Annonsplats
Annonsplats