Annonsering, sponsring och övriga samarbeten

Byggipedia fortsätter att utvecklas tack vare olika samarbeten med branschen. Var och en bidrar på sitt sätt.

Förutom publicering av gästartiklar, uppdrag med branschinformation och kunskapsunderlag till utbildningsanordnare kommer det nu att bli möjligt för fler att bidra till Byggipedia.

Annonsera på Byggipedia

Byggipedia erbjuder annonsplatser för branschorganisationer, utbildare, leverantörer, bygg- och konsultföretag och andra seriösa verksamheter med relevanta produkter, tjänster, rekrytering eller evenemang.

  • Långsiktig annonsering på relevanta sidor och/eller artiklar.
  • Kortsiktig annonsplats inkl kampanjer eller evenemang i Byggipedias Nyhetsbrev.
  • Kortsiktig annonsplats, t ex kampanj eller evenemang, kan i vissa fall erbjudas även på webbplatsen.

Annonsplats kan användas för information om verksamhet, tjänster eller produkter alternativ för placering av företagslogga.

Kontakta Byggipedia för förslag och offert: KONTAKT

Övriga samarbeten och sponsring

Möjlighet att bli huvudsponsor erbjuds bransch- och intresseorganisationer samt utbildningsanordnare inom bl a bygg, anläggning, fastighet, arkitektur, inredning och installationsteknik.

Företag verksamma inom branschen och kanske specialiserade inom vissa kunskapsområden erbjuds samarbete kring innehåll och utveckling samt ev sponsring av specifika avsnitt och sidor

Hur kan du eller ditt företag medverka?

Det finns olika sätta att stötta och bidra till Byggipedias innehåll och utveckling. Vi är öppna för förslag!

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!