Annonsering, sponsring och övriga samarbeten

Byggipedia fortsätter att utvecklas tack vare olika samarbeten med branschen. Var och en bidrar på sitt sätt.

Förutom publicering av gästartiklar, uppdrag med branschinformation och kunskapsunderlag till utbildningsanordnare kommer det nu att bli möjligt för fler att bidra till Byggipedia.

Annonsera på Byggipedia

Byggipedia erbjuder annonsplatser för branschorganisationer, utbildare, leverantörer, bygg- och konsultföretag och andra seriösa verksamheter med relevanta produkter, tjänster, rekrytering eller evenemang.

 • Långsiktig annonsering på relevanta sidor och/eller artiklar.
 • Kortsiktig annonsplats inkl kampanjer eller evenemang i Byggipedias Nyhetsbrev.
 • Kortsiktig annonsplats, t ex kampanj eller evenemang, kan i vissa fall erbjudas även på webbplatsen.

Annonsplats kan användas för information om verksamhet, tjänster eller produkter alternativ för placering av företagslogga.

Kontakta Byggipedia för förslag och offert: KONTAKT

Övriga samarbeten och sponsring

Möjlighet att bli huvudsponsor erbjuds bransch- och intresseorganisationer samt utbildningsanordnare inom bl a bygg, anläggning, fastighet, arkitektur, inredning och installationsteknik.

Företag verksamma inom branschen och kanske specialiserade inom vissa kunskapsområden erbjuds samarbete kring innehåll och utveckling samt ev sponsring av specifika avsnitt och sidor

Hur kan du eller ditt företag medverka?

Det finns olika sätta att stötta och bidra till Byggipedias innehåll och utveckling. Vi är öppna för förslag!

 

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!