Yrken och karriär

Yrkesarbetarens utbildningsmöjligheter

Utbildning för byggnadsarbetare En byggnadsarbetare är färdigutbildad och fullbetald först sedan yrkesbevis utfärdats. Yrkesbevis fås efter fullgjord utbildning inklusive lärlingsperiod ...
Läs Mer

Utbildningsmöjligheter – Byggbranschen

Utbildning och kompetensförsörjning i byggbranschen Statistiska jämförelser visar att utbildningsnivån inom byggbranschen är generellt lägre än i många andra branscher, ...
Läs Mer

Yrken i byggbranschen

Exempel på yrkeskategorier inom byggsektorn: projekt- och byggledare arkitekter byggnadskonstruktörer och andra teknikkonsulter, t ex geotekniker, installationstekniker CAD-ritare byggnadsarbetare och ...
Läs Mer

Vad är validering?

Bedömning av kunskap Syftet med validering är att den som saknar intyg, betyg eller yrkesbevis skall kunna få sina kunskaper ...
Läs Mer

Webbplats

byggare-comLänkar

Målbeskrivningar för utbildning inom bygg- och hantverksyrken (BYN)
Byggare.com
Program för internationellt utbyte, praktik i utlandet mm

.

Kunskapsport för byggare