Upphovsrätt, källor och nyttjanderätt

Upphovsrätten till Byggipedias webbsida och innehåll har byggipedia.se. Byggipedia innehåller även material, t ex bilder och ritningar, där andra parter har upphovsrätt.

  • Kontrollera alltid med Byggipedia eller den som Byggipedia källhänvisat till innan du kopierar och använda material från webbsidan för egna ändamål.
  • Det är inte tillåtet att – utan särskilt tillstånd – använda innehåll sammanställt från Byggipedia i kommersiell verksamhet.
  • Om något är oklart kring upphovsrätten och hur materialet får användas kontakta Byggipedia.

Hantering av underlag från Byggipedia

  • Källhänvisning skall göras vid varje bild, kopierade texter och citat samt för texter som baseras på underlag från Byggipedia. samt i referenslista för kurs eller kursavsnitt.
  • Byggipedias (och övriga upphovsmäns) tillstånd krävs för alla former av publicering. Undantag medges för texter om materialet publiceras tillfälligt och då är tillgängligt enbart för elever inom en specifik kurs.
  • Digital publicering i t ex en kurs skall referensen kompletteras med en länk till Byggipedia.se eller med en direktlänk till den sida där underlaget hämtats
  • I presentationer, t ex PowerPoint skall källa: Byggipedia.se anges på varje bild som baseras på underlag från Byggipedia
  • Byggipedia kontaktas och informeras via mail om användning av innehållet kommer att ske mer än vid enstaka tillfälle.
[accordions  id=”4999″ ]

Kunskapsport för byggare