Tidigt skede

Upphandling och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsprojekt Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och ...
Läs Mer

Byggsamråd och kontrollplan

Krav på samråd och kontrollplan enligt PBL Så här skriver Boverket på sin hemsida om: - Byggsamråd enligt PBL: "När ...
Läs Mer

Kontrollansvarig enligt PBL

Om kontrollansvar Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. Tidigare benämning på denna roll var ...
Läs Mer

Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det ...
Läs Mer

Byggherren – Vem är det?

Byggherren Byggherren är det den person eller företag som äger en fastighet som tar beslutet att bygga, riva eller bygga ...
Läs Mer

Webbplats om PBL

Boverkets webbplats med informatorn om Plan- och Bygglagens och hur den skall tillämpas: www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
pbl.

Kunskapsport för byggare