Taggarkiv: Juridik

Bygg- och konstruktionsregler

Eurokod

Eurokoderna omfattar följande standarder:
EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk
EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner
EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner
EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong
EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner
EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner
EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner
EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning
EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokoderna ges ut av SIS (Swedish Standards Institute) och de är indelade i flera delstandarder som kan köpas via SIS

Boverkets regler

Trafikverkets regler

 

Entreprenadfel fastställt i HD

Dom om fasadlösning

Entreprenadjurister förklarar i artikel hos Stockholms Byggmästarförening hur Högsta Domstolen, HD kommit fram till sin dom.

OBS!
 • Det handlar här inte om att enstegstätade fasader i sig skulle vara ett entreprenadfel! Domen gäller enbart vissa av Myresjöhus entreprenader.
 • HD tar fasta på det entreprenadavtal som gäller för entreprenaderna och om valet av konstruktion i dessa är korrekt.
 • HD kommer fram till att – i just dessa Myresjöhus-entreprenader -uppfyller inte konstruktionsvalet kvalitetskriterier som framgår av entreprenadavtalen för Myresjös hus.

Retroaktivt ansvar för entreprenadfel?

Om entreprenören skall ha ett retroaktivt ansvar för de projekt där garantitiden löpt ut är ej fastställt. Läs mer nedan:

Fortsätt läsa Entreprenadfel fastställt i HD

Lag och rätt i byggbranschen

Lagar, regler och avtal

Det är många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och anläggningsprojekt.


Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift?
Här får du en kort beskrivning på skillnader mellan författning, lag, förordning och föreskrift:

 • Författning: ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift.
 • Lag: regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om dem.
 • Förordning: regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning.
 • Föreskrift: detaljregler inom vissa sakområden kan myndigheter besluta genom att utfärda en föreskrift.
Källa: Lagrummet.se 

Fortsätt läsa Lag och rätt i byggbranschen

Vad är AMA?

AMA

AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet.

 • AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och en samling av projekterings- och utförandestandarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst.
 • AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA.
 • AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.

Fortsätt läsa Vad är AMA?

Byggbranschens standardavtal

Allmänna Bestämmelser för entreprenader

AB-avtalen kallas de standardavtal som byggbranschen tagit fram för att underlätta ochundvika missförstånd vid kontaktskrivning och avtal i byggandet. AB är förkortning för Allmänna Bestämmelser.

Vanliga entreprenadavtalen:

 • AB 92 och AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad
  (92 och 04 är de årtal som bestämmelserna började gälla dvs 1992 respektive 2004).
 • ABT 94 – Allmänna Bestämmelser Totakentreprenad
 • ABU 07 och ABU 04- Allmänna Bestämmelser Underentreprenader
 • ABTU 07 – Allmänna Bestämmelser Underentreprenader på totalentreprenad
  (s k ”totalunderentreprenader”)
 • ABA99 – Allmänna Bestämmelser Maskinentreprenad
 • ABS 05 – Allmänna Bestämmelser Småhusentreprenad (brukar gälla vid byggkontrakt med privatpersoner/konsumenter)
 • ABSE 2002 – Allmänna Bestämmelser Ställningsentreprenad (uthyrning och montage av byggnadsställningar)
 • ABM 07 och ABM92 – Allmänna Bestämmelser Materialleveranser
 • ABK 96 – Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag

Fortsätt läsa Byggbranschens standardavtal