Taggarkiv: Byggarbetsplatsen

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Energieffektiv etablering

Artikelförfattare:
Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i SverigeJohnny Kellner är initiativtagare till Veidekkes lågenergikoncept TellHus som blivit Svanenmärkt. Han ägnar en stor del av årsdagarna till miljö- och klimatfrågor.

En del av tiden ägnas även åt externa föreläsningar och artiklar. En viktig del av arbetet är att han fortfarande är operativ i konkreta byggnadsprojekt.
Artikel även publicerad på Kunskapslänken

Veidekke har tillsammans med Cramo och Fortum utvecklat fjärrvärmeanslutna byggbodar i stället för de traditionellt eluppvärmda. Huvudskälet är att minska utsläppen av koldioxid (CO2) genom att inte använda kvalificerad el för lågvärdig uppvärmning och tappvarmvatten i bodarna.


Konvertering till fjärrvärme i byggbodar innebär lägre driftskostnad
Inom kv Ytterskär i brf Snökristallen i Västertorp i södra Stockholm där vi under augusti 2011 färdigställt ett flerbostadshus med 36 lägenheter har vi haft en etablering med 10 byggbodar.

Fortsätt läsa Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Elsäkerhet – tillfällig el

Byggarbetsplatsens elsäkerhet

el iconNär starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte dessa föreskrifterna för tillfälliga starkströmsanläggningar.

I syfte att ta reda på hur byggentreprenörer följer starkströmsföreskrifterna. Efter ett trettiotal tillsynsbesök på byggarbetsplatser under 2009 har har Elsäkerhetsverket dokumenterat elsäkerheten  i en rapport.
Fortsätt läsa Elsäkerhet – tillfällig el

ID06

ID06 är ett system för id- och närvarokontroll på byggarbetsplatser.

På anslutna arbetsplatser skall alla medarbetare vara föranmälda och registrerade samt kunna identifiera sig.

Bakgrunden till ID06 är att förhindra ekonomisk brottslighet och svartarbete.

Närvaroregistrering via ID06 är underlag för skatteverkets kontroller.

Fortsätt läsa ID06

Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver riskbedömning samt anpassade åtgärder.

Riskinventering:

  • Ha koll på heta arbeten, t ex i form av svetsning och skärning, samt var och när i tiden dessa kommer att utföras.
  • Om gasol eller brandfarliga kemikalier förvaras i byggnad eller i närheten av arbetsplatsen.
  • Om det finns utrymmen på arbetsplatsen som kan vara särskilt svåra att utrymma om en brand skulle uppstå.

Fortsätt läsa Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen