Stomkomplettering

Stomkompletteringen omfattar icke-bärande byggdelar, invändiga ytskikt samt de underarbeten som avskärmar olika utrymmen, kompletterar stommaterial och fasad samt bildar underlag för ytskikt – som målning, tapeter och golvbeläggning. Med rumsbildning menas de väggar, innertak, dörrar och partier som delar av olika utrymmen.Arbetet med stomkomplettering börjar när byggnaden eller den aktuella delen av byggnaden är tät. Arbetet med stomkomplettering kan också påbörjas i de delar av byggnad som är täta. Inredning och ytskikt brukar ske när byggnadens stomme samt skal/klimatskydd är helt färdigt – och byggnaden alternativt del av byggnad kan låsas.

Till stomkomplettering räknas bl a:
  • icke bärande väggar
  • undergolv
  • innertak/undertak
  • invändiga dörrar och glaspartier
  • invändiga trappor

Exempel på material till stomkomplettering är reglar som bär stomkompletetringen, isoleringsmaterial, fuktskydd samt fästmaterial för avskärmning av värme/kyla och ljud samt för täthet.Vanliga fästmaterial när man bygger stomkomplettering är spik, skruv, lim samt fog- och fästmassa.

Invändiga trappor

Trappor gjuts på plats eller byggs av trä, lättbetong eller stål. De kan också köpas förtillverkade av dessa material. Invändiga ...
Läs Mer

Invändiga dörrar och glaspartier

Invändiga dörrar och glaspartier är ömtåliga och bör monteras då arbetena med insida yttervägg, innerväggar, undergolv och innertak är färdiga ...
Läs Mer

Inner- och undertak

Skillnad mellan inner- respektive undertak: Innertak sitter under takstolarna eller under bjälklaget till våningen ovanför. Innertak är främst ett av ...
Läs Mer

Undergolv

Golvmaterialen kan delas in i material till undergolv respektive golvbeläggning. Golvbeläggning behandlas tas upp i avsnittet "Ytskikt". Undergolv kan bestå ...
Läs Mer

.

Kunskapsport för byggare