Säkra Lyft

På en byggarbetsplats utförs ofta många materialtransporter och lyft av både material, maskiner och personer. Detta avsnitt handlar om lyft med kran och säkerheten vid hantering av lasten.Vanligt är att det är nya material som skall transporteras in i byggnader medan rivningsmaterial, avfall och borrkärnor från håltagning är exempel på sådant som transporteras ut.  Krav på säker hantering av last är samma oavsett vad som skall lyftas. Däremot kan koppling av last se lite annorlunda ut.

Kranföraren är utbildad och vet hur lasten skall kopplas på ett säkert sätt samt hur lyftet skall utföras.

Viktigt vid lyft:

 • Kontrollera lyftredskapets märkning!
 • Block som skall lyftas med kran måste kopplas fast på ett säkert sätt och med hjälp av lyftredskap anpassade för den aktuella vikten.
 • Om flera kopplingspunkter används – se till att lyftvinkeln inte blir för stor.
 • Använd alltid mellanlägg  vid skarpa hörn för att inte slita ut lina.
 • Kontrollera linorna noga  och använda aldrig stållina som visar tecken på slitage, formförändring eller rostangrepp.
 • Inga människor får befinna sig under blocket som lyfts.
 • Om kranföraren befinner sig t ex i förarhytt måste de som har ansvar för lyftet från marken kunna signalera till kranföraren för att hjälpa denne att navigera lasten i luften.

Viktiga handsignaler

Signalschema
Bild: Mobilkranföreningen. Klicka på bilden för att hämta PDF

Signalschemat innehåller handtecken som används för att från marken dirigera kranföraren.

Signalschemat måste alla på ett bygge känna till. Det skall också finnas uppsatt på bygget.

Viktiga signaler att kunna är tecknen för stopp respektive hastigt stopp.

Handtecken stopp
Bild: Mobilkranföreningen

Märkning av lyftredskap

Säkra lyft märkning Certex
Bild: Certex.se

Lyftvinkels betydelse

Lyftvinkel Koppla rätt Lyft säkert
Bild: Koppla rätt Lyfta Säkert

Ju fler kopplingspunkter desto högre lyftkapacitet under förutsättning att den sk lyftvinkeln är oförändrad.

Ju mindre lyftvinkel är desto högre vikt kan lyftas.

 • Max lyftvinkel vid  snarning är ß = 60 grader
 • Snarning reducerar maxlasten med 20%.
2-partiga redskap Certex
Bilder: Certex

3-partiga redskap Certex4-partiga Certex

 

 

 

 

Ju längre kätting eller vajer desto högre upp kommer sammankopplingspunkten och desto mindre blir lyftvinkel.

De olika linorna skall ha samma längd.


Utdrag ur skriften Koppla rätt Lyfta säkert:
Säkra lyft koppla - Koppla rätt Lyft säkert
Källa: Koppla rätt Lyfta säkert

Kunskapstest – Lastkoppling

På Certex hemsida finns ett kunskapstest om Säkra Lyft och lastkoppling: Testa dina kunskaper i säkra lyft (Certex)

För att rätta testet klicka på ”skicka”.  Eventuellt felaktiga svar visas då inkl de rätta svaren längre ner på sidan som kommer upp (under kontaktformuläret).

AFS 2006:06Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Exempel på föreskrifter kring lyft och lyftredskap:

 • En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning
 • Ett lyftredskap skall väljas med hänsyn till:
  1. den last som skall hanteras,
  2. vilka grippunkter eller lyftöglor som skall användas,
  3. rådande väderleksförhållanden och
  4. hur stroppningen eller slingningen utförs.
 • En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt
 • En fritt hängande last får normalt inte lämnas utan övervakning.

Utbildningsfilm om Säkra Lyft (NCC):

Källor och länkar

Koppla rätt Lyfta säkert (Sveriges Byggindustrier)
Signalschema (Mobilkranföreningen)
Lyftanordningar och lyftredskap (Arbetsmiljöverket)
AFS 2006:06Användning av lyftanordningar och lyftredskap (Arbetsmiljöverket)
Utbildningsfilm om Säkra Lyft (Carina Thorsson)
Säkra materiallyft (Prevent
Lifting Know How  (Certex)
Branschpraxis för underhåll och kontroll av tornkranar (Swedish Rental)
Säkerhetsguide för användning av lift

AFS:

 • Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:04
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
 • Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, AFS 2006:7
 • Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6

Läs också:

Minikranslyft vid bygg- och rivningsarbete

.

Kunskapsport för byggare