ROT och rivning

Riskmaterial vid rivning

Farliga material och riskmaterial som påträffas vid rivning och ROT-arbeten måste hanteras och omhändertas separat ...
Läs Mer

Relining

Relining kallas även rörinfodring. Dessa är samlingsnamn de metoder som finns för invändig renovering av rörledningar. Relining innebär att - ...
Läs Mer

Årets håltagnings- och rivningsprojekt 2016

Artikel även publicerad på Håltagning.nu Artikelförfattare:Anders Andersson vd Void AB, Ordf. HiB För en erfaren håltagare kan en del håltagningsprojekt ...
Läs Mer

Renovering av badrum

Denna artikel är baserad på artiklar i ROT-bloggen, som Byggipedia medverkat till att ta fram. Den aktuella studien är från ...
Läs Mer

Webbplatser

Håltagning.nu

Länkar

Rivning (Wikpedia)
ROT-bloggen
ROT-avdraget.se
Farliga ämnen
EDA High Reach Guidelines
Selektiv rivning.

Kunskapsport för byggare