Ritningsexempel

Ritningarna nedan kommer från ett och samma projekt men förteckningen nedan är inte komplett. Endast utvalda ritningar har tagits med här,



Ritningsförteckning

En ritningsförteckning är en sammanställning av alla de ritningar och bygghandlingar, t ex beskrivningar som används i byggprojektet.

I ritningsförteckningen finns normalt:

  • uppgifter om de olika projektörerna, vem som är handläggare och telefonnummer.
  • datum för senaste version/utskick till bygget
  • lista över alla bygghandlingar som tagits fram
  • senaste revideringen

Ritningsexempel

Förteckning med länkar till de ritningsexempel som används här på Byggipedia.


OBS! Det finns flera upphovsmän till nedanstående ritningar! Du får därför inte använda följande PDF-filer för enskilt ändamål (eget bruk). Inte publicera, sprida eller använda för kommersiellt bruk.

Kontakta Byggipedia om du har frågor kring detta!


Markritningar (M)

Arkitektritningar (A)

Konstruktionsritningar (K)

El-ritningar (E)

VVS-ritningar (V)

Fler bygghandlingar:

Företag som medverkat med ritningsunderlagen bl a:

.

Kunskapsport för byggare