Quiz om Byggbranschen

Vad kan du om Byggbranschen ?

Här kan du testa din allmänna kunskap om byggbranschens struktur, viktiga organisationer samt yrken och utbildning. Några av svaren kan du hitta här på Byggipedia.Bild: Pixabay

Instruktioner:
När inget annat anges är det endast ett svar som är rätt. Om du inte kan svaret på en fråga kan du i de flesta fall hoppa över den. Om det råkar vara en obligatorisk fråga du missat att svara på - får du besked om det när du skall rätta testet.

Byggipedia reservera sig för eventuella felaktigheter i testet.

Kunskapstestet börjar här. Lycka till!

ALLMÄNT

Vilka typer av företag och verksamheter tillhör ”byggindustrin”?
Byggindustrin ingår i byggsektorn som består av flera verksamheter, t ex arkitektkontor, tekniska konsulter och byggmaterialindustrin. Vilken verksamhet nedan räknas också till byggsektorn?
Inom vilken av följande kategorier sysselsätter sig störst andel människor i byggbranschen?

YRKEN OCH UTBILDNING

Vilken av nedanstående yrkeskategorier är normalt kollektivanställd personal?
Vilket av följande utbildningsalternativ leder INTE raka vägen till ett yrkesbevis för hantverkare?
Var kan du utbilda dig till arkitekt i Sverige?
Vilken utbildning har oftast en konstruktör?
Vad innebär det att vara ”färdigutbildad” som yrkesarbetare?
Den som saknar formell utbildning/kompetens inom ett område kan få sin kunskap bedömd, t ex för att skaffa yrkesbevis eller komma in på en utbildning. Vad kallas detta förfarande när man bedömer någons reella kompetens?

BRANSCHORGANISATIONER OCH FACKFÖRBUND

Sveriges Byggindustrier (BI) är:
Byggnads är:
Byggnadsarbetarförbundet ingår i en större facklig organisation – vilken?
Vilken av följande organisationer är INTE en arbetsgivarorganisation?

AVTALSRÖRELSEN

Vad kallas de avtalsfrågor som parterna inte är eniga om och där någon av parterna hotar att vidta en åtgärd mot den andre partens medlemmar?
Vad innebär det att varsla om strejk?
Vad är en lockout?
Vad heter det sammanfattande dokument som parterna undertecknar när man är överens inom avtalsrörelsen?

Bra jobbat!


Ditt resultatet kommer att visas direkt på skärmen när du klickat på "SKICKA".

Om du fyller i din epost får du också ett mail sänt till dig med ditt resultat. Så att du kan skryta med dina kunskaper.

För att kunna skicka dina svar för rättning måste du fylla i koden som visas här: 

Epost att skicka testresultatet till (frivilligt)

Kunskapsport för byggare