Projektadministration och -styrning

Administration av ett byggprojekt baseras på bl a:  • lagar och föreskrifter
  • upphandling och upprättade avtal
  • branschstandarder som åberopas
  • projektorganisationens struktur och ledarskap

Byggstyrning är en del av processen från ide till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Byggstyrning

Planering och rutiner är viktigt för kvaliten Byggstyrning avser hur ett projekt administreras med stöd av: lagar och föreskrifter upphandling ...
Läs Mer

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt. Miljöledningssystemet beskriver företagets miljömål och rutiner ...
Läs Mer

Webbplats

Byggledarskap.se

 

 

Kunskapsport för byggare