Om Byggipedia

Välkommen till kunskapsportalen för byggare och studerande. Läs här om hur du kan använda informationen och medverka i den fortsatta utvecklingen:

Villkor för sponsring

Byggipedia behöver sponsorer för att: bygga upp en årlig budget ...
Läs Mer

Våra tjänster

Gratis och fritt tillgänglig bygginformation Byggipedia är en portal till ...
Läs Mer

Våra samarbetspartners

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, ...
Läs Mer

Våra besökare

En enkät genomförd under 2015 fram t o m augusti ...
Läs Mer

Upphovsrätt, källor och nyttjanderätt

Upphovsrätten till Byggipedias webbsida och innehåll har byggipedia.se. Byggipedia innehåller ...
Läs Mer

Produktplacering

Produktplacering handlar om att: beskriva eller nämna en produkt på ...
Läs Mer

Länk: Villkor för samarbete och sponsring

.

Kunskapsport för byggare