Konstruktionsritningar (K)

I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS.OBS! Alla ritningsexempel kommer ifrån samma projekt, men numrering av huskroppar på t ex markritning stämmer inte alltid med övriga ritningars numrering av byggnader. Olika typer av ritningar kan också visa olika hustyper.

Konstruktionsritningarna och tillhörande bygghandlingar  innehåller:
  • information och föreskrifter angående utförande av de bärande delarna i en byggnad samt anslutningar till dessa.
  • utformning av delar som berör byggnadens funktion t ex ljudisolering samt klimat- och fuktskydd.
Exempel på K-ritningar:
  • Armering
  • Grund- och takplan
  • Takstolar
  • Sektioner och detaljer

Grundplan – Exempel

Grundplan - Ritningsnummer K320:05 Grundplanen visar bl a att det är ytterväggarna i projektet som är bärande. På denna ritning ...
Läs Mer

Armeringsritning

Armeringssymboler på ritning Armeringssymboler visas på konstrukionsritningar och består främst i armeringsstänger kombinerat med typbeteckningar och mått ...
Läs Mer

Takritningar

Takplan - Ritningsnummer K320:05(A4) Takstolritning - Ritningsnummer K340:01 ...
Läs Mer

Elevationsritning – Regelstomme

Elevationer - Ritningsnummer: K335:27 Orienteringsskissen på ritningen (K335:27) visar vilken vägg (elevation 6S) den aktuella elevationen avser ...
Läs Mer

Tekniska föreskrifter

Till konstruktionsritningarna hör anvisningar och föreskrifter. Istället för att skriva dessa i ritningarnas skrivfältet på de olika K-ritningarna hänvisar man i detta projekt till en särskild ritning:

Allmänna anvisningar – Ritningsnummer K 300:02

Se även den tekniska beskrivning för projektet: Exempel (PDF)

.

Kunskapsport för byggare