Farliga ämnen

Artiklar och information om förekommande hälsofarliga ämnen i samband med byggnads- och rivningsarbeten.PCB

PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne. I samband med ROT och rivning kan bl a fog- och golvmaterial ...
Läs Mer

Asbest

Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos, som betyder osläckbar eller oförbrännelig. Om asbest Användningsområden för asbest Asbest användes pga den ...
Läs Mer

Kvartsdamm

Om kvarts Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid. Kvarts finns bland annat i granit och gnejs ...
Läs Mer
Riv- och saneringsentreprenörerna informerar om farliga ämnen:


Källa: Risker och förebyggande åtgärder – Farliga ämnen.

Länkar

Om radon i byggnader (Boverket)

.

Kunskapsport för byggare